LinkedIn

Ve dnech 20.2. – 22.2. 2013 se konal již 3. ročník polsko – české konference a výstavy: Bocznica trzeciego tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi. Účastnici se  tradičně setkali v hotelu „Muflon“ v Ustroni v Bílsko – Bělé.

Pořadatelem konference byla Polská Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei a hlavními partnery byly firmy: První Signální z Ostravy, KZA z Krakova a OLTIS Group a.s. Ostatními sponzory byli PKP Cargo service, Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jerid Polska, Graw i Trade-Port.

Čestný patronát nad konferencí a výstavou převzal již potřetí Velvyslanec České republiky v Polsku, J.E. Jan Sechter.

Konferencí provázel ředitel JERID Polska, Tomáš Kroča. Na začátku konference vystoupila i Hana Rulíšková z firmy OLTIS Group a.s., která představila průběh implementace informačního systému ve firmě PKP LHS. Michal Šlachta z První Signální a  Edward Jacek Kwarciak, ředitel Krakowskich Zakładów Automatyki S.A., prozradili účastníkům jakými směry se rozvíjejí jejich firmy a seznámili je se strategií na další roky. Juliusz Grabczyk popisoval, jak firma GRAW přispívá k technickému vybavení moderní vlečky a představitelé Rail Tech Papla představili prostředky k olejování kolejnic. Stav technického potenciálu a zkušeností v oboru železničních přeprav a komplexní obsluhy vleček prezentoval Andrzej Ludwin z PKP CARGO SERVICE. Proběhla také diskuse na téma Modernizace infrastruktury zabezpečovacího zařízení železniční vlečky (Andrzej Wiśniewski, KZA) a zajímavostí z implementace komplexního informačního systému v Unipetrol Doprava (Tomáš Kroča, JERID Polska). Na závěr účastníci shlédli vývoj v realizaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, které představil Tomasz Konopacki.

Čtvrtý ročník konference se bude konat v I. čtvrtletí roku 2014.