LinkedIn

11.-12.10.2018
Již 18. ročník semináře pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group se uskutečnil ve dnech 11. a 12. října 2018. Mezi zákazníky firem OLTIS Group, JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí jejich každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 67 uživatelů našich softwarových produktů.

Program probíhal, jako již po několik posledních let, ve dvou samostatných sekcích, a to v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

Nosnými tématy v sekci pro dopravce byly aktuální novinky v softwarových produktech OLTIS Group – divize Transport a logistika; informace o plánovaných změnách v datové komunikaci s IS SŽDC; změna IS KADR na kontinuální síť a její dopady na proces přidělování kapacity dráhy; problematika verzí zpráv TAF TSI; novinky v přepravě nebezpečného zboží RID 2019; Fleet management a monitoring vozů.

V dopoledním bloku spediční sekce byla představena témata: aktuální novinky v softwarových produktech OLTIS Group – divize Transport a logistika; Všeobecné podmínky a Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo; novinky v přepravě nebezpečného zboží, RID 2019; fleet management a monitoring vozů; výměna vzájemných zkušeností s prací s programy FRED, DOKLADY+ a IS NEWSPED.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl raut a bowlingový turnaj jednotlivců – 13. ročník turnaje Memoriál PEPY. Výsledky tohoto klání byly následující:

Nejvyšší nához ženy
Libuše Lajpoldová – 149 bodů

Nejvyšší nához muži
Jan Dlouhý – 179 bodů

Bowling ženy
1.Libuše Lajpoldová
2. Drahuše Petřkovská
3. Jana Jírovcová

Bowling muži
1. Tamás Nagy
2. Stanislav Hájek
3. Zdeněk Friedrich

Druhý den semináře je tradičně věnován exkurzi po železničních zajímavostech nebo pamětihodnostech a krásách střední Moravy. Pro letošní rok jsme zvolili místo na pomezí Hané a Drahanské vrchoviny – Čechy pod Kosířem. Vlastní program druhého dne jsme zahájili po 9. hodině ranní, kdy jsme s účastníky našeho semináře vyjeli autobusem směr Velký Kosíř. Část výpravy se rozhodla zdolat tento „Hanácké Mont Blanc“, většina absolvovala a musíme říct, že s opravdovým nadšením nad výkladem, komentovanou prohlídkou Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Paní průvodkyně, Alena Machačová, velmi poutavě vyprávěla příběhy o založení tohoto muzea a také jednotlivých kočárů. Popisovala způsob, jak se k nim do muzea dostaly, jejich historii a také se věnovala příbuzným řemeslům s kočáry souvisejícími.
Prohlídka v Muzeu historických kočárů se příjemně protáhla natolik, že už jsme nestihli plánovanou prohlídku klasicistního zámku v Čechách pod Kosířem. Alespoň jsme se prošli krásným zámeckým parkem prosluněným podzimním sluncem a tam jsme se sešli i s turistickou částí naší exkurze. Autobus nás následně odvezl na oběd do Drahanovic, který jsme si mohli prakticky v polovině října vychutnat díky krásnému slunečnému počasí na zahrádce Hostince na Nové.