LinkedIn

Během veletrhu InnoTrans 2018 předala Violeta Bulc, evropská komisařka pro dopravu, cenu „Shift2Rail Research & Innovation Award 2018“ pro kategorii „Digitalizace“ koordinátorovi projektu IT2Rail, na kterém se společnost OLTIS Group podílela jako jeden z 27 partnerů projektu.

Projekt IT2Rail je úspěšným projektem 1. výzvy programu Horizont 2020. Cílem projektu je prostřednictvím IT řešení zvýšit atraktivitu veřejné osobní dopravy při zachování udržitelnosti bezproblémové multimodální dopravy. Na projektu pracovalo konsorcium firem, které se skládalo z 27 partnerů pocházejících celkem z 9 evropských zemí. Řešení projektu probíhalo v letech 2015 – 2018.

Koordinátorem celého konsorcia bylo UNIFE. OLTIS Group byl zapojen v 7 pracovních balíčcích z celkových 9. Navíc plnil roli lídra pracovního balíčku WP4 Trip Tracker, kde odvedl největší a klíčový podíl práce.

Pozornost byla věnována uspokojení zvláštních potřeb a preferencí cestujícího. Za tímto účelem bylo vytvořeno několik dílčích aplikací, jako Travel Shopper, Trip Tracker, Travel Companion, IF Asset Manager či IT2Rail Broker.