LinkedIn

Společnost OLTIS Group dokončila dne 19. října 2015 implementaci nové generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), který je klíčovým nástrojem dispečerských pracovišť Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) pro organizaci a řízení vlakové dopravy na celé síti SŽDC.

Nová generace ISOŘ přináší významné rozšíření funkcionality především v  oblastech:

  • komunikace s informačními systémy sousedních manažerů infrastruktury dle standardů TSI TAF/TAP
  • komunikace s informačními systémy dopravců dle standardů TSI TAF/TAP
  • datové výměny s využitím Common Interface
  • komunikace s evropským informačním systémem RNE TIS (Train Information System)
  • napojení na centrální referenční soubory
  • jednotné datové základny na databázovém serveru Oracle
  • moderního uživatelského rozhraní dle nových standardů SŽDC
  • nové metodiky číslování vlaků na infrastruktuře SŽDC
  • plánování a řízení dopravy při odklonech propojené s IS pro přidělování kapacity dráhy (KADR)
  • integrace s GSM-R

Vývoj nové generace ISOŘ probíhal v období 2013–2015 jako součást projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2“ spolufinancovaného z Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy ČR.

 

NewISOR_1024