LinkedIn

19.–21.6.2018
Ve dnech 19. – 21. 6. 2018 proběhnou v Ostravě Dny kolejové dopravy „Czech Raildays 2018“. Jedná se o mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy.

Nomenklatura veletrhu:
• železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství
• kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství
• prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty
• prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel
• kombinovaná doprava
• informační technologie
• služby pro drážní dopravu
• manipulační technika

Jedním z vystavovatelů bude letos i společnost OLTIS Group, která Vás srdečně zve k návštěvě svého stánku A2-07!

http://www.railvolution.net/czechraildays/