LinkedIn

11.4.2018

Ve středu 11. dubna se uskuteční od 13 hodin první ročník Kariérního dne Fakulty dopravní ČVUT. Studentům se budou nabízet možnosti jejich budoucího uplatnění, pro zaměstnance pak možnost propojení jejich současné činnosti s praxí, resp. možnost nalezení strategického partnera pro výzkumné či projektové záměry. Bude zde i velký prostor pro prezentaci především směrem ke studentům.

Zájemci o pracovní spolupráci se společností OLTIS Group budou mít příležitost potkat se na této akci s našimi kolegy a probrat s nimi možnosti, které uchazečům nabízíme.

http://akce.fd.cvut.cz/25letFD/karierni-den