LinkedIn

22.–23.3.2018

Ve dnech 22. a 23. dubna 2018 se bude konat v Lodži workshop WAREHOUSELAB ne téma „Informatizace a automatizace skladových procesů“. Myšlenkou workshopu WAREHOUSELAB je možnost přímého obchodního setkání rozhodovacích činitelů zodpovědných za logistiku skladu s projektanty, implementátory a dodavateli IT systémů pokrývajících tento rozsah činnosti.
Společnost OLTIS Polska bude poprvé partnerem tohoto workshopu.

Workshop pokryje následující problematiku:
• Systémy řízení dostupné na trhu a používané v polských skladech – technologické přezkoumání
• Klíčové faktory, které určují potřebu implementace informačních systémů a automatizovaných řešení v konkrétní společnosti
• Jak identifikovat hlavní problémy, které lze řešit implementací IS? Analytická cesta v nejdůležitějších krocích
• Je každý systém přizpůsobitelný jakékoliv společnosti? – Jak navrhujete systémy na zakázku?
• Systémy a technologie sledují potřeby uživatelů, omezují je nebo je vytvářejí?
• Chceme implementovat systém – jaké jsou překážky, které na nás čekají a jak s nimi zacházet?
• Jak provést implementaci? Jaká je úroveň zapojení implementátorů a co je klientská společnost a jak to ovlivňuje běžné fungování společnosti?
• Přínosy IT systémů a automatizačních technologií v různých firmách a různých odvětvích – objektivní a inspirativní případové studie.
• Kdy integrovat systémy a kdy je třeba nahradit nové? Může tato operace uškodit místo prospět?
• Může systém „růst“ s nově vznikajícími potřebami podniků?
• Měřitelný výpočet investic do řešení pro automatizaci skladu – to znamená balance zisku a ztrát.
• O možném a nejvýhodnějším financování – může si každý dovolit IT systém?

http://warehouselab170.syskonf.pl/