LinkedIn

 

V Praze se uskutečnilo Euroasijské železniční fórum s vrcholnými představiteli železničních organizací

Otázky rozvoje železniční dopravy v oblasti nákladní dopravy, infrastruktury, bezpečnosti a debaty o integraci dopravních systémů byly předmětem Euroasijského železničního fóra, které proběhlo 12. března 2013 v Praze.

Svoje prezentace přednesli a na otázky zúčastněných odpovídali Vladimir Jakunin, prezident Ruských železnic (RŽD) a současně předseda Mezinárodní železniční unie (UIC), Philippe Citroën, generální ředitel Asociace evropského železničního průmyslu (UNIFE) a Libor Lochman, výkonný ředitel Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury (CER). Forum moderoval prof. Petr Moos, prorektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Důležitost setkání dokládá geografie účastníků: Fóra se zúčastnili odborníci z více než 21 zemí. Ti se sešli u kulatého stolu v živé diskusi. Debatovali o roli ruských železnic ve vývoji Euro-asijského železničního koridoru. Prezident společnosti Vladimir Jakunin představil partnerům možnosti Transsibiřské magistrály, a zejména potenciál RŽD jako celku – organizaci dopravních koridorů sever-jih a východ-západ.

„Proč mluvíme o dopravních koridorech? Protože to v současné době není jen směr, kterým vede železnice. V současné době je nutné zabývat se dopravním koridorem jako integrovaným dopravním systémem, který slučuje různé druhy dopravy, aby bylo možné rychle a spolehlivě zajistit přepravu a dodání zboží.“ Vladimir Jakunin, prezident RŽD.

Zahraniční účastníci se podělili o své zkušenosti, stejně jako o problémy. Ty byly na mezinárodní úrovni velmi podobné. Jedním z nejnaléhavějších problémů je silná potřeba rozvoje infrastruktury. V diskuzi na Fóru zaznělo, že Evropská unie například poskytne v příštích sedmi letech za tímto účelem dotaci, ale pouze ve výši 10% z částky, která je skutečně potřebná.

„Pokud chceme zvýšit počet cestujících a nákladní přepravy na železnici, měli bychom mít vysoce kvalitní a mohutnou infrastrukturu. To je základní podmínkou, jinak můžete zapomenout na zvýšení počtu cestujících a přepravy zboží. To je poselství, se kterým je potřeba obracet se na politiky na evropské úrovni. Je třeba říci, že Evropská komise naslouchá těmto signálům a podporuje více investic do železniční infrastruktury.“ Libor Lochman, výkonný ředitel CER.

Z významných účastníků Euroasijského fóra vyzdvihněme např.: Sergey Kiselev, (Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, Velvyslanectví Ruské federace v České republice), Sergey Aristov (Státní sekretář a náměstek ministra dopravy Ruské federace, Ministerstvo dopravy Ruské federace), Miloslav Hala (náměstek ministra dopravy ČR, Ministerstvo dopravy), Valeri Reshetnikov (Senior Vice-Prezident, RŽD), Anatoli Meshcheryakov (Státní sekretář – Vice-Prezident, RŽD), Alexander Saltanov (Vice-Prezident, RŽD), Salman Babaev (Vice-Prezident, RŽD), Vladimír Ľupták (Generální ředitel, ZSSK Cargo), Štefan Hlinka (Generální ředitel, ŽSR).

Euroasijské železniční fórum bylo uspořádáno při příležitosti čtvrtého ročníku mezinárodní konference International Rail Freight Conference (IRFC 2013), která proběhla následně ve dnech 13. – 15. března 2013. Fórum a konferenci uspořádala společnost JERID, člen skupiny OLTIS Group.