LinkedIn

4.–7.6.2019

Ve dnech 4. – 7. 6. 2019 se společnost OLTIS Group zúčastnila již 17. mezinárodního veletrhu logistiky, přepravy, informačních technologií a řízení dodavatelských řetězců transport logistic Mnichov. Zařadila se tak mezi rekordních 2374 vystavovatelů z 63 zemí, kteří na letošním veletrhu měli své výstavní expozice. Veletrh letos přivítal okolo 64000 návštěvníků ze 125 zemí a potvrdil svou rostoucí prestiž.

Pro nás účast na letošním veletrhu v Mnichově znamenala příležitost setkat se s mnoha našimi stávajícími zákazníky z řad předních společností speditérů a dopravců. Podařilo se také navázat celou řadu nových zajímavých kontaktů s potenciálními partnery a zákazníky z regionu střední, jižní a západní Evropy. Na naší expozici jsme absolvovali řadu jednání a představili jsme nejen novinky v našich produktech, ale prezentovali také nové trendy v oblasti informačních systémů pro dopravu a logistiku. Návštěvníky jsme seznámili s připravovanou konferencí IRFC 2020. Kromě získání informací a kontaktů ze železničního dopravního trhu veletrh přispěl i ke zviditelnění obchodní značky OLTIS Group.

Účast na veletrhu byla pro nás vysoce přínosnou z hlediska obchodního i odborného. Po odborné stránce bylo obrovským obohacením především seznámení s aktuálními trendy vývoje na evropských železnicích, s významnými konkurenty v oblasti informačních technologií pro dopravu a také se špičkovým vývojem ve sféře logistiky.