LinkedIn

30. 9. 2018
Očekává se, že budou schváleny tři nové projekty v rámci evropské železniční iniciativy na podporu výzkumu a inovací.

SPRINT – Semantics for PerfoRmant and scalable INteroperability of multimodal Transport
Cílem projektu SPRINT je zlepšení výkonnosti a měřitelnosti rozhraní IF a zjednodušení /zautomatizování všech nezbytných kroků potřebných pro integraci nových služeb a podsystémů do systému IP4.
V tomto projektu bude mít OLTIS Group roli vedoucího pracovního balíčku WP5 „Proof-of-concepts Implementation and Validation“, kde využije své odborné znalosti a zkušenosti s vývojem konvertorů založených na sémantické interoperabilitě, které již získal zapojením do předchozích projektů, např. IT2Rail nebo ST4RT. Bude rovněž zapojen do pracovních balíčků WP2, WP3, WP4 a WP6.
Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze 4 zemí EU, včetně OLTIS Group.
Koordinátorem je UNIFE (Asociace Evropského železničního průmyslu).

Shift2Maas – Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience
Hlavním cílem projektu Shift2MaaS je podpora zavádění technologie IP4 a překonání technických a netechnických překážek pro přijetí nových integrovaných mobilních platforem.
OLTIS Group bude vedoucím pracovního balíčku WP3 – „Operational design of demonstrations and support“ a členem „Quality Assurance Committee“, který bude sledovat realizaci projektu, efektivitu systémů řízení kvality a tím zajistí vysokou kvalitu výstupů projektu.
Na projektu se podílí 14 partnerů z 9 zemí EU, z České republiky jsou kromě OLTIS Group zastoupeny společnosti KORDIS JMK a RegioJet.
Koordinátorem projektu je UITP (Mezinárodní asociace veřejné dopravy).

ASSETS4RAIL – Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety systems
Cílem projektu Assets4Rail je přispět k dosažení cíle IP3 S2R, který má zajistit efektivní a spolehlivou železniční infrastrukturu.
Projekt Assets4Rail je rozdělen do dvou pracovních základních částí (Workstream) a to WS1 (tunely a mosty) a WS2 (trakční vozidla a zabezpečovací zařízení).
OLTIS Group je zapojen do WP7 – „Train monitoring“, kde využije své zkušenosti z oblasti RFID, zejména vývoj řešení RFID pro čtení / zápis, které se používají v železničních procesech a systémech.
Konsorcium tvoří celkem 19 účastníků z 10 různých zemí EU.
Koordinátorem projektu je EURNEX (Síť excelence pro evropský výzkum v železniční dopravě).

Všechny tyto projekty budou zahájeny 1. prosince 2018 a skončí 31. prosince 2020.