LinkedIn

Dne 18. listopadu 2009 se konal v prostorách kanceláře CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu) seminář a společenská akce při příležitosti prezentace oceněných projektů tržně orientovaného výzkumu programu EUREKA.

Představily se zde úspěšné mezinárodní projekty, které byly vedeny koordinátory z ČR a v posledních 3 letech získaly ocenění jako vůbec nejlepší projekty EUREKA v Evropě. Společně s dalšími dvěma projekty se zde prezentoval také projekt E-RAILMAP realizovaný společností JERID.

Akci organizovala kancelář CZELO ve spolupráci se sekretariátem programu EUREKA v Bruselu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Semináře se zúčastnilo na 30 zástupců organizací výzkumu a vývoje zastoupených v Bruselu z 12 zemí.