LinkedIn

 

Naše firma se s velkým potěšením stala patronem stromu č. 13 – lípy velikolisté, kterou jsme zasadili u kapličky v olomoucké místní části Nové Sady v rámci nově vznikajícího Parku lásky a přátelství. Celou akci zahájil úvodním slovem pan primátor Miroslav Žbánek, náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák a předseda správní rady Nadace Malý Noe, pan Jaroslav Strejček. Následně vystoupily se svým hudebním programem děti z dětského domova v Olomouci a přítomní zástupci magistrátu a Nadace Malý Noe předali patronům stromů děkovné listy. Po názorné ukázce výsadby jednoho stromu provedené odbornou firmou již proběhla vlastní výsadba. Za nás se lopaty chopil Standa Koutný, ředitel Segmentu marketingu a ruku k dílu přiložila i Jarka Pechová, vedoucí personalistka.

Akce vznikla za podpory Města Olomouc a Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem zejména v Olomouckém kraji. Město Olomouc připravilo pro výsadbu parku prostor v okolí kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Nových sadech. Nadace Malý Noe do tohoto projektu vstoupila s návrhem nabídnout občanům, firmám, školám, spolkům apod. možnost stát se patronem stromu v parku. Patron si svůj strom mohl sám zasadit – s rodinou, dětmi či s kolegy a svým finančním darem zároveň poskytnout pomoc potřebným dětem. Všichni pak můžeme sledovat, jak stromy rostou a vzniká vzrostlý park, který vtiskne této části města novou tvář. Nadace Malý Noe tímto způsobem na různých místech vysadila již 5 sadů s celkem 348 stromy.

Rádi jsme se k této spolupráci připojili a přispěli k novému zelenému prostoru ve městě a zároveň pomohli sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem. Přejeme našemu i dalším stromům, aby se jim dařilo a dělaly kolemjdoucím radost.