LinkedIn

Ve dnech 26. – 27. května 2009 jsme v Blansku uspořádali seminář k projektu MD616 (oficiální označení CG743-109-130), „Vytvoření standardů informačních vazeb systémů provozovatele dráhy a systémů provozovatelů drážní dopravy“. Tento projekt řeší společnost OLTIS Group ve spolupráci s ČD-Telematikou od roku 2007 a jeho cílem je, stručně řečeno, sjednotit komunikační platformy informačních systémů provozovatele dráhy, za stanovených podmínek je otevřít pro přístup dopravců a třetích subjektů a zajistit kroky potřebné směrem k implementaci evropských norem TAF TSI.

A jak dopadl samotný seminář? Sešlo se na něm zhruba 40 zástupců z řešitelských firem holdingu OLTIS Group i ČD Telematika, zástupců uživatelských organizací jako ČD, SŽDC a také řada účastníků ze Slovenska, především z dceřiné společnosti OLTIS Slovakia a ze slovenských železničních organizací. Fundované prezentace a zejména následné živé neformální diskuse k tématu byly jasným důkazem, že se zde podařilo dát dohromady nejvýznamnější řešitelské i uživatelské kapacity, kteří určují trend vývoje informačních systémů pro železnice a kteří mají k tématu co říci.