LinkedIn

Již po několikáté se odborníci z firem holdingu OLTIS Group zúčastnili mezinárodního vědeckotechnického symposia EURO-ŽEL 2009, které již tradičně pořádá Žilinská univerzita v Žilině (bývalá VŠDS). Akce je vynikajícím setkáním odborníků z akademické i komerční sféry a přispívá k obrovskému vzájemnému obohacení poznatků zúčastněných. Letos se konference konala ve dnech 3. – 4. června 2009.

Do programu sympózia jsme připravili celkem šest profesionálně zpracovaných příspěvků, ve kterých jsme informovali o novinkách vývoje v holdingu OLTIS Group. Vzhledem k charakteru akce je ale nelze chápat jako komerční prezentaci produktů, nýbrž jako představení praktických a inovativních řešení problémů prostřednictvím IT, s nimiž se železniční obor aktuálně potýká. Nosným tématem byly především normy TAF TSI a jejich implementace v produktech ISOŘ KADR, EVAL, EMAN. Velmi přínosné bylo i setkání se zahraničními účastníky (zejména Rakousko a Maďarsko) a výměna podnětných zkušeností.

Účast na konferenci opět prokázala, že OLTIS Group drží jasnou pozici v čele vývoje informačních systémů pro železnice.