LinkedIn

 

Společnost OLTIS Group se zapojila do tří aktuálně schválených projektů, které se zaměřují na IT řešení pro železniční služby (ST4RT, GoF4R a VITE).

Všechny projekty financuje společný podnik Shift2Rail, evropská železniční iniciativa na podporu výzkumu a inovací nových produktových řešení na železnici.

V posledních dnech byly uspořádány zahajovací schůze, kterých se naši zástupci aktivně účastnili.

Projekt ST4RT (Semantic Transformations for Rail Transportation) – sémantické transformace pro železniční dopravu – má významně přispět k iniciativě Horizon 2020 společnosti Shift2Rail, která má vyvíjet technologie pro interoperabilitu multimodálních dopravních řešení s cílem vytvoření jednotné evropské železniční sítě (Single European Railway Area, SERA). ST4RT využije komponenty z interoperabilního rámce (Interoperability Framework, IF) společnosti Shift2Rail, který byl vyvinut v projektu „maják“ od IT2Rail, a rozšíří ho pro využití v souvisejících projektech Shift2Rail v rámci výzev „Nakupování, rezervace a prodej lístků v multimodálních cestovních řešeních (S2R-CFM-IP4-01-2015)” a „Společníci na cesty a sledovací služby (S2R-CFM-IP4-02-2015)” IP4. Projekt navíc poskytne scénář uživatelského případu pro stávající strukturu řízení vyvinutou v rámci související otevřené výzvy „IF řízení (S2R-OC-IP4-01-2016)” IP4. Účastníci budou provádět práci zorganizovanou do specifických pracovních balíčků zaměřených na základní průmyslový výzkum sémantických webových technologií. Jádrem projektu bude pracovní balíček 5 „Pilotní demonstrace konvertorů IF“, kde bude použitý demonstrátor, aby prokázal platnost a efektivitu sémantické analýzy prováděné v předchozích pracovních balíčcích. Demonstrátor využije platformu HEROS od Hit Rail, nástroj s rozhraním webových služeb schopný výměny rezervačních zpráv XML a schopný je konvertovat do formátů definovaných technickým dokumentem B.5 v TAP TSI.

Projekt GoF4R (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility) – správa interoperabilního rámce pro železniční a intermodální mobilitu – bude definovat strukturu pro integraci a sdílení dat napříč různými dopravními operátory, tak aby je následně šlo využít k vytvoření hladkých mobilních služeb – od domu k domu – pro využívání jakýchkoli druhů dopravních služeb.

GoF4R pomůže překonat překážky, které zatím brzdí vývoj tržních inovací a podpoří přijetí sémantického webu pro dopravu. GoF4R je projekt podporující SHIFT2Rail IP4, jehož cílem je vytvoření rámcových nástrojů a technologií, které umožní výměnu dat mezi různými aktéry v dopravním ekosystému, nabídnou mechanismy abstrahování dat z komplexity variabilních datových formátů a neintegrovaných služeb, a umožní interoperabilitu mezi systémy. To je nezbytné pro vytvoření takových služeb s přidanou hodnotou, které jsou třeba k zformování hladkého multimodálního systému pro dopravu od domu k domu (door-to-door).

Projekt VITE (Virtualization of the Testing Environment) – virtualizace testovacího prostředí – je řešen ve výzvě S2R-OC-IP2-02-2015-IT virtualizace testovacího prostředí. Hlavním cílem návrhu VITE je redukovat testování signálních systémů na místě, aby se snížily celkové náklady na testování. Práce na tomto projektuje organizována do dvou hlavních bloků:

  • Navrhnout testovací rámec pomocí důkladné analýzy potřeb uživatele a aktuální situace a odtud budovat proces, který může být akceptován všemi hráči na železnici a jehož hlavní předností bude schopnost provádět tolik testů, kolik je možné v laboratoři.
  • Navrhnout standardní architekturu pro laboratorní testy včetně specifikací rozhraní u spojení mezi reálným prostředím a laboratorními nástroji i spojení mezi různými laboratořemi pro testování na dálku.

Při validaci rámce testovacích procesů a demonstrace laboratorní architektury zúčastněnými laboratořemi se rovněž předpokládá využití skutečných tratí a dat vlaků od tří nejvýznamnějších evropských zemí, které využívají ETCS (Španělsko, Itálie a Belgie) a hodnocení od NoBos, DeBos a uživatelů z těchto tří zemí.

Očekávané výsledky projektu by měly významně přispět k vývoji testovacího prostředí Zero Onsite.