LinkedIn

Pro analytické zpracování velkého množství objemových a finančních dat byla vytvořena nová aplikace datového skladu pro NEWSPED. Datový sklad pracuje takovým způsobem, že např. v noci, kdy není systém vytížen, připraví z aktuálních  dat NEWSPEDu podklady pro jejich pozdější zobrazení. Tyto předpřipravené podklady umožní zobrazení informací v pohledech datového skladu v řádech vteřin i pro velké objemy dat. Zobrazené informace odpovídají okamžiku zpracování. Datový sklad je tedy vhodný pro manažerské analýzy velkých objemů dat např. objemů přeprav, dodavatelských a odběratelských cen či ziskovosti přeprav za uplynulá období.

Samotné zobrazení informací z pohledu uživatele je obdobné jako u kontingenčních tabulek. Uživatel má možnost zobrazit si hodnotové údaje (fakta) vztažené dle své příslušnosti k určitým skupinám (dimenze). Fakta mohou být jakékoliv hodnoty např. přepravené objemy zboží, počty dopravních prostředků, náklady, atd. Dimenzemi se rozumí skupiny, do kterých tato fakta spadají např. obchodní případ, zásilka, faktura, atd. Na uživateli pak je, jaká fakta a dle jakých dimenzí tato fakta chce zobrazit.

V současné chvíli obsahuje datový sklad tři základní pohledy objemový – objemy přepravovaného zboží dopravními prostředky; finanční – dodavatelské a odběratelské ceny v původní měně a přepočtené na jednu vybranou měnu; a ziskovostní – objemy přepravovaného zboží dopravními prostředky a přepočtené dodavatelské a odběratelské ceny vztažené k jednotlivým zásilkám.