LinkedIn

Dne 22. června 2010 se ve Varšavě konala již 4. konference Truck & Business Day, které se účastnili manažeři z oblasti silniční dopravy i majitelé firem z této branže. Jako tradičně bylo organizátorem této akce vydavatelství Eurologistics a OLTIS Group zde poprvé vystupoval jako partner této akce. Naši společnost reprezentovali Tomáš Kroča, Hana Rulíšková a také Piotr Klimek z JERID Polska.

Konference byla věnována problematice trhu dopravy. Její účastníci byli seznámeni s novými právními řešeními, s možnostmi získání dotací z EU a také byli informováni o nejnovějších technologických řešeních a nástrojích určených pro oblast dopravy.

V průběhu konference Piotr Klimek vystoupil s prezentací pod názvem „Ostře sledované zásilky – klíčová role informací v procesu řízení dopravy“.