LinkedIn

31.01.2019

Společnost OLTIS Group je spoluřešitelem projektu „Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, v rámci kterého byl pořádán Seminář k vysokorychlostní železnici v ČR 2019 na téma „Vysokorychlostní železniční síť – perspektiva rozvoje železnice v ČR a ve střední Evropě“.
Tohoto setkání politiků, odborníků a akademiků k problematice vysokorychlostních železnic, kde byly mimo jiné diskutovány mezinárodní souvislosti projektu Nová mobilita a možné technologické přínosy a výzvy spojené s jeho realizací, se zúčastnili také zástupci společnosti OLTIS Group.