LinkedIn

Vnitrozemská kontejnerová doprava po železnici
Jednou z pravidelných akcí Mezinárodní železniční unie UIC je „Market Place Seminar“, věnovaný aktuálním otázkám železniční dopravy v Evropě. Zatímco minulý ročník (2009) se konal u nás v Praze, pro letošní rok zvolili organizátoři německé přístavní město Hamburg a příznačně také „přístavní“ Hotel Hafen Hamburg. Lze říci, že ne náhodou – nosným tématem semináře byla „Vnitrozemská železniční doprava – efektivní spojení do světa“.

Příspěvky ve velmi zajímavém programu představili řečníci z různých firem, organizací a institucí: zastoupeno zde bylo město Hamburg i přístavy, klíčoví evropští dopravci (jako např. SNCF, Captrain nebo DB Schenker), operátoři kombinované dopravy (POLZUG, CTS Container, DUSS GmbH a jiní), mezinárodní organizace (UIC, CER) a další. V prezentacích zazněly detailní informace o objemech kontejnerové dopravy, o technologii práce přístavů, o spojích kontejnerové dopravy do evropského vnitrozemí (včetně České republiky), i o železniční infrastruktuře a např. související délce vlaků na evropské síti.
Seminář přispěl k rozšíření poznatků i kontaktů v oblasti mezinárodní kombinované dopravy, a to jak teoretických, tak i praktických – závěr semináře totiž tvořila odborná exkurze do moderního kontejnerového terminálu Hamburg-Altenwerder.