LinkedIn

V rámci řešení projektu LOGI-GATE (vývoj RFID čtecí brány pro železniční dopravu) byly provedeny zkoušky čtení pasivních RFID čipů Intermec IT67 http://aapharma.com/generic-cialis-professional-for-sale.php ze vzdálenosti 6 m při rychlostech vyšších než 120 km/h.

Dne 16. 8. 2011 byla ve Zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního provedena série testů čtecích antén a Intermec IA 39B a RFID tagů Intermec IT 67. K testování byla využita lokomotiva ŠKODA 109E (380 003-4), na níž bylo připevněno celkem 6 čipů. Opakované a správné čtení všech 6 čipů s doložitelným dosažením rychlosti a generic coreg kvality čtení bylo vůbec poprvé provedeno v rychlosti 200 km/h, což je jedinečný a nesporně významný úspěch celého řešitelského týmu projektu.
Video z http://aapharma.com/ testování naleznete zde.

Projekt LOGI-GATE je mezinárodní projekt s podporou z programu EUREKA. Spolupracují v něm http://aapharma.com/ společnosti OLTIS Group, a.s., GATC, s.r.o., aapharma.com ABC Consulting (Rakousko) a Žilinská univerzita v Žilině.
Více informací o projektu LOGI-GATE se lze dočíst na webových stránkách www.eurekanetwork.org.