LinkedIn

Letos na podzim jsme se stali hlavním partnerem odborné konference na téma „Atraktivní veřejná osobní doprava na železnici a prostředky pro její dosažení“, která se pod organizačním vedením Českých drah a Univerzity Pardubice konala v Liberci ve dnech 13.-14. října 2011. Několik desítek hostů především z České republiky, Německa a Nizozemí zde hovořilo na témata související s kvalitní veřejnou osobní dopravou, jako je dopravní politika a rozvoj dopravních sítí, moderní železniční vozidla pro osobní dopravu, role soukromých dopravců, integrované dopravní sys-témy, a především výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti, která byla nosným tématem konference. Podle zkušeností účastníků ze západní Evropy se díky výběrovým řízením podařilo snížit ceny (dotace) za vlakový kilometr až o třetinu, při současném zlepšení kvality dopravních prostředků.

Za skupinu OLTIS Group se konference účastnili Pavel Pinkas a David Krásenský, který přednesl souhrnný příspěvek na téma informačních systémů pro plánování a řízení veřejné osobní dopravy na úrovni dopravců i poskytovatelů dotací (LORI BUS, Modelování výkonů, SPADO). Konference byla velmi přínosná pro prohloubení našich znalostí i obchodních kontaktů ve sféře osobních dopravců. Příjemným zpestřením byla pro účastníky konference také večerní jízda historickou tramvají na původním libereckém metrovém rozchodu.