LinkedIn

13.3.2018
Největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji s názvem Kariéra PLUS, který probíhal v prostorách Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava se v úterý 13. března 2018 zúčastnila společnost OLTIS Group již potřetí. Velký zájem firem potvrdila účast více než stovky vystavovatelů, které potěšila rovněž hojná návštěvnost z řad studentů, především z VŠB, která přesáhla hranici 5000 osob. Podobně jako OLTIS Group i ostatní firmy nabízejí na tomto veletrhu zaměstnání, brigády a spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Největší zájem vystavovatelů byl o IT a technické profese.
V “džungli” stovky stánků se firmy snaží přilákat studenty právě na svůj stánek různými způsoby. Naše společnost podpořila návštěvnost svého stánku rébusovou soutěží, která sklidila dobrý ohlas. Vylosování vítězů soutěže z 53 správných odpovědí proběhlo následující den v sídle společnosti OLTIS Group.
Během veletrhu se podařilo získat řadu kontaktů na studenty, kteří mají zájem navštívit OLTIS Group ohledně dalšího jednání o spolupráci. Můžeme se tedy těšit na nové kolegy.