LinkedIn

7.–9.3.2018
Ve dnech 7. – 9. března 2018 se v hotelu Stok ve Wisle konal VIII. ročník polsko – česko – slovenské konference Systemy kolejowe, která je již stabilně součástí kalendářů akcí sektoru TSL. Kromě výměny zkušeností a vědomostí je nejdůležitější součástí konference také setkání předních manažerů, specialistů, klientů železniční branže a polských, českých a slovenských institucí. Letos se konference zúčastnilo 150 osob.
V roce 2018 měla konference organizovaná firmami OLTIS Polska a První Signální zaměřit pozornost na široce diskutovaný problém železniční bezpečnosti. Témata se týkala bezpečnosti v oblasti vybavení a infrastruktury, lidí, shromažďovaných údajů a také přepravovaného zboží. Byly prezentovány současné směrnice EU, problémy a ohrožení dopravců, provozovatelů infrastruktury a majitelů vleček.

Výměna zkušeností
Cílem konference byla mimo jiné výměna polsko-česko-slovenských zkušeností mezi zástupci železničního průmyslu. V rámci konference se konalo neformální setkání tří manažerů železniční infrastruktury z Polska (PKP PLK), z České republiky (SŽDC) a ze Slovenska (ŽSR), zastoupených předsedy představenstva. Jedním z témat rozhovorů byly plány spolupráce pro tento rok.
Z roku na rok se konference účastní stále více hostů a řečníků, především polských, ale také zvyšuje počet účastníků z České republiky a Slovenska. Své prezentace měli zástupci takových společností a institucí, jako jsou Dopravní vzdělávací institut, SŽDC, ŽSR, TCC Marconi, Drážní inspekce, Výzkumný Ústav Železničního. Na polské straně své prezentace mimo jiné představili řečníci zastupující instituce ako jsou Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Kolejnictwa , Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Biznesu w Katowicach – Katedra Transportu Szynowego, IGTL, WST Katowice, Fundacja Pro Kolej nebo Kancelaria Iuridica.
Podrobný program lze najít na internetových stránkách: http://systemy-kolejowe.railconference.com/cs/

Méně formálně
Je všeobecně známo, že nejlepší kontakty se navazují v situacích, kdy se účastníci konference cítí pohodlněji. Pořadatelé se jako vždy postarali o správnou atmosféru konference, stejně jako o vhodné prostředí pro večerní setkání. První den se konal koncert skupiny „LEGENDS SE VRACI“, která připomínala nesmrtelné rockové hity. Během slavnostního banketu druhý den konference zábavu zajišťovala skupina „POP STARS“, která hraje covery populárních hitů od 60. do 90. let.

Pomocná ruka
Jako každý rok byla část prostředků získaných z poplatků za konferenci převedena na konto SOS dětských vesniček v Polsku – „Sindibád“ Rodinný dům dočasného pobytu v Ustroni. Kromě toho se konala tombola na podporu rehabilitace Terezky Hoňkové, která od narození trpí obrnou. Účastníci konference se ukázali být velkorysí. Vybralo se téměř 2 tisíce PLN na léčbu, která má dívce umožnit jednou chodit.

Spolupráce
Letošní ročník se konal pod čestným patronátem: Urzędu Transportu Kolejowego, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a ACRI. Zvláštní poděkování organizátorů patří všem partnerům akce: KZA Kraków, Frauscher, PKP LHS, Infrakte, Výzkumný Ústav Železniční, Elmontaż a TTC Marconi, také GRAW, Wichary Technologies, Mobile Wagon Service Railtech, Infra Silesia, Koleje Wielkopolskie, RailTech Papla, Guretruck, Czas na Herbatę, Studio Kreacji, BMW Sikora.
Podporu médií poskytla společnost Transport Manager a Kurier Kolejowy.

Těšíme se, že se za rok opět setkáme!