LinkedIn

Ve dnech 18-20. ledna 2012 v hotelu „Muflon“ v Ustroni u Bielska-Białej v Polsku proběhl druhý ročník konference a veletrhu „Vlečka 3. tisíciletí – moderní technologie pro řízení železničních vleček.“
Pořadatelem konference byla Polská komora výrobců zařízení a služeb pro železnici a partnery konference již podruhé byly společnosti: První Signální, OLTIS Group, JERID Polska, Sudop Polska, Graw a PKP Cargo Service.  K této skupině se letos přidaly: KZA, Jastrzębska Spółka Kolejowa a Neel.
Akce i tentokrát proběhla pod záštitou velvyslance České republiky v Polsku pana Jana Sechtera, který v úvodu konference popřál všem účastníkům brzký konec ekonomické krize a projevil naději, že setkání pozitivně ovlivní obchodní kontakty železničního trhu obou zemí.
Cílem konference byla výměna zkušenosti z oblasti řízení železničních vleček.
Prezentace a diskuze byly věnovány vlečkám v železniční infrastruktuře. Pozvaní hosté si mohli poslechnout referáty na téma komplexního informačního řízení vlečky (Tomáš Kroča, JERID Polska), měření a diagnostiky (J. Grabczyk, GRAW), inovačních prvků v zabezpečovací technice (S. Zařecký, První Signální). Prezentovány byly také možnosti získání dotací z prostředků EU na tyto projekty (A. Trefon), a také jiný druh financování – formou leasingu (A. Eichler, Millenium Leasing). Krakovské závody automatiky prezentovaly Inovační systém varování na přejezdech a přechodech (DySOnaPP), (A. Wiśniewski) a K. Klímšová (Sudop Polska) referovala o úspěších společnosti v navrhování železničních tratí, s důrazem na vlečky. M. Stolarski (Neel) prezentoval zařízení trakční elektroenergetiky pro vlečky a průmyslové železnice a F. Kostrzewa (PKP Cargo Service) pohovořil o změnách v jejich společnosti. Hosté mohli obdivovat největší infrastrukturní projekt realizovaný v pomořanském vojvodství – Kolej Metropolitarna (T. Konopacki).
Odborně konferenci podpořili zástupci Slezského učení technického – prof. Jerzy Mikulski a zaměstnanci Železničního ústavu.
Mediálním patronem konference byla Infrastruktura Transportu.
Níže zveřejňujeme poděkování od firem, která dokazují, že účastnici byli s účasti na konferenci spokojeni:
„Děkuji za dřívější a letošní pozvánku. Zároveň děkuji za profesionální přípravu a průběh konference. Doufám, že vhledem k nárůstu zájmu o probíranou tematikou, což dokazuje počet účastníků na právě ukončené konferenci, budete nadále pokračovat v této ideji. Zasílám srdečný pozdrav všem, kteří jí věnovali čas, energii a prostředky.“ Marek Szymkowiak, Kompania Weglowa SA

„Chtěl bych svým jménem velmi poděkovat za možnost zúčastnit se konference Vlečka III tisíciletí – moderní technologie pro řízení železniční vlečky. Ze své strany nabízím pomoc a své vědomosti z problematiky řízení a manévrovací obsluhy železničních vleček!“

Andrzej Rossa, CTL Chemkol Sp. z o. o

„D ě k u j i za příjemnou náladu, skvělou společnost a profesionální organizaci.“
Krystian Goszyc, Jastrzębska Spółka Kolejowa
„Děkujeme za pozvání a možnost zúčastnit se další konference Vlečka III tisíciletí v Ustroni ve dnech 18-20. 1. 2012. Obzvláště chceme poděkovat a pogratulovat organizátorům konference za vynikající výběr přednášejících a za přípravu doprovodného umělecko-společenského programu.“  Zbigniew Kalamat, ArcelorMittal Poland SA