LinkedIn

Ve dnech 26. – 28.05.2011 se konal v hotelu „Muflon“ v Ustroniu blízko Bielsko-Bialej první ročník konference a výstavy Bocznica III tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi (Vlečka III. tisíciletí – Moderní technologie v řízení železničních vleček).
Cílem konference byla polsko-česká výměna zkušeností  v řízení železniční  vlečky, čestný patronát nad konferencí a výstavou převzal velvyslanec České Republiky v Polsku, Jan Scheter.
Organizátory a partnery byly firmy: CzechTrade, První Signální, OLTIS Group, KB -Blok, Jerid Polska, Sudop Polska, Graw oraz PKP Cargo Service.
Mediální partneři: Transport i Komunikacja a Infrastruktura Transportu.
Na konferenci se diskutovalo o otázkách týkajících C4040-121 se řízení železniční vlečky –  od plánu nakládky, sledování vozů, hospodaření vlastními nebo pronajatými vozy v i vně areálu společnosti, až po plánování oprav, kontrol a údržby. Předmětem byla i bezpečnost železniční dopravy na vlečce a prezentovány byly také moderní zařízení SRK. Kromě toho byly představeny systémy betonového zdění, které využívají vysokou odolnost betonu vůči tlaku a trvanlivost povrchu při výstavbě železniční infrastruktury.
Konference „Bocznica III tysiąclecia“ byla zahajovací akcí otevírající cyklus polsko – českých setkání podporující znalosti a investice v rozvoji podnikání.
Předneseny byly následující referáty:
ISDL – moderní nástroj pro řízení železniční vlečky, Ing. Slávka Klepková, OLTIS Group
Plně elektronické zařízení SRK v praxi,  Michal Šlachta, První Signální
Zkušenosti KB-BLOKu v modernizaci systému i železniční 140-420infrastruktury, včetně železničních vleček, Vaclav Stareček, KB-Blok

Informační technologie klíčem k pružnosti intermodální dopravy – SI KONTI,  Piotr Klimek, JERID Polska

Možnost využití archivních záznamů z elektronických SRK k analýze práce, Michal Šlachta, První Signální

ERIC – evropské informační centrum o železniční přepravě, Sonia Gorzelańczyk, JERID Polska

Měřící systémy a software na podporu údržby železničních vleček, Juliusz Grabczyk, P.U.T. Graw

Projektování železničních vleček  – od stavebního projektu až po stavební povolení na výstavbu a dohled, Katerina Klimsova, SUDOP Polska