LinkedIn

Dne 23.10.2014 se konal 5. ročník mezinárodní konference, kterou pořádala Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a České dráhy, a.s., tentokrát za účasti Plzeňského kraje. Téma letošní konference bylo „Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy“. OLTIS Group byl již tradičně partnerem konference.

Konference důstojně navázala na předchozí ročníky, které se konaly v Jindřichově Hradci, Liberci, Mikulově a Jeseníkách. Celkem zde bylo prezentováno 14 zajímavých příspěvků od zástupců univerzit, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, SŽDC, objednatelů dopravy jak z ČR, tak ze sousedního Německa, dalších dopravců a v neposlední řadě výrobců vozidel.

N14_1790

N14_1791