LinkedIn

Ve dnech 16. a 17. října 2014 se uskutečnil již podeváté tradiční seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 65 uživatelů z 28 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

Již tradičně největší úspěch měla přednáška paní Konečné z firmy SPEDICA AGRO, která přednášela na téma „Odpovědnost z přepravní smlouvy a uplatňování reklamací“. Se zájmem se setkala také přednáška Petra Kroči z OLTIS Group na téma „Konference IRFC 2015“. Z dalších přednášek nelze opomenout přednášku pana Stanislava Hájka, bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečného zboží, který krátce shrnul připravované změny v předpise RID pro období let 2015–2016 a přednášku Stanislava Kováře z firmy JERID na téma „Sledování polohy železničních vozů“, ve které účastníkům semináře představil novou GPS jednotku pro sledování polohy železničních vozů.

Ze sekce pro uživatele aplikací pro drážní dopravce je třeba vyzdvihnout přednášku pánů Tomáše Andrýse, Miloše Futery a Petra Řádka z firmy SŽDC, kteří hovořili na téma „Plánované změny v systémech SŽDC“.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 9. ročník turnaje Memoriál PEPY.

Druhý den byla pro účastníky semináře připravena exkurze ve Veteran Arena Olomouc, v rámci níž proběhla i přímo majitelem komentovaná prohlídka vystavených exponátů.

Seminar OG 2014 025

Seminar OG 2014 039

Seminar OG 2014 045

Seminar OG 2014 058

Seminar OG 2014 060

Seminar OG 2014 064

Seminar OG 2014 140

Seminar OG 2014 206

Seminar OG 2014 245