LinkedIn

Institut pro dopravní vědy při vídeňské technice (TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften) pořádá každoročně v rakouském hlavním městě „kolokvium“ Wiener Eisenbahnkolloquium, jehož jubilejní 10. ročník se letos konal v prostorách Technického muzea Vídeň na téma „Regionalizace železniční osobní dopravy“a zúčastnila se jej také naše společnost.

Přednášející zastupovali nejen velké i malé osobní dopravce a provozovatele drah, ale také koordinátory dopravy, výrobce vozidel, akademickou sféru a nezávislé soukromé firmy; představili zde příspěvky s řadou cenných informací a názorů na organizování veřejné osobní dopravy v Rakousku, především pod taktovkou zemských vlád a místních samosprávných orgánů. Prakticky jednomyslně se zástupci regionů vyjadřovali pro roli železnice jako páteřního dopravního systému.