LinkedIn

Společnost OLTIS Group a.s. úspěšně dokončila řešení projektu výzkumu a vývoje LOGCENTRA – „Podpora činnosti sítě logistických center pro kombinovanou dopravu při orientaci na páteřní železniční dopravu – procesní model a vývoj integrovaného informačního systému“.

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Trvalá prosperita. Projektový tým tvořily tři společnosti, hlavním řešitelem projektu byla společnost OLTIS Group a.s. a spoluřešiteli Institut Jana Pernera, o.p.s, ČDT – Informační Systémy, a.s. Řešení projektu probíhalo 38 měsíců, v období od 11/2008 do 12/2011.

Jednou z cest realizace ekonomické intenzifikace dopravy na logistickém řetězci je technologie centralizace skladů, tj. vytváření logistických center pro kombinovanou dopravu. Záměrem projektu bylo vytvoření integrovaného informačního systému pro řízení procesů přepravy zboží v rámci sítě logistických center. Vyvinutý integrovaný informační systém zajišťuje především podporu pro operativní rozhodování na základě získaných informací, řízení procesu přepravy z domu do domu při optimalizaci využívání dopravních prostředků a dalších zdrojů při minimalizaci nákladů, poskytování komplexních informací pro on-line sledování pohybu a stavu zásilky (přepravní jednotky) v průběhu celého procesu přepravy z domu do domu.
Výsledkem řešení projektu je zcela nový, pilotně ověřený informační systém, komplexně pokrývající problematiku logistických center pro kombinovanou dopravu. Součástí řešení je i aplikace pro mobilní terminály a webová nástavba.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu