LinkedIn

Naše společnost se zúčastnila Veletrhu Věda Výzkum Inovace, která se konala ve dnech 9. – 11. března 2016 v prostorách Brněnského výstaviště. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách konala také odborná konference Věda Výzkum Inovace 2016.

Společnost OLTIS Group se prezentovala na veletrhu vlastním stánkem a současně si návštěvníci mohli v rámci konference vyslechnout odborné prezentace z úst ředitele výzkumu a inovací OLTIS Group, pana Petra Kroči.

První den konference se jeho přednáška týkala tématu „Příležitosti v evropských programech výzkumu a inovací pro české subjekty“, v rámci kterého posluchačům představil několik konkrétních úspěšných běžících nebo již realizovaných inovačních dotačních projektů výzkumu a vývoje skupiny OLTIS s konkrétními příklady uplatnění výsledků řešení v praxi, se zvláštním zaměřením na projekty směřující k digitalizaci v oblasti železniční nákladní a osobní dopravy. Přítomné diváky seznámil také s aktuálními dotačními příležitostmi a na závěr vyzval všechny k zapojení se do projektů a přispěl se svými doporučeními.

Druhý den Veletrhu Věda Výzkum Inovace vystoupil Petr Kroča v rámci doprovodného programu se svým příspěvkem, který se věnoval finančním nástrojům na podporu výzkumu, vývoje a inovací EUREKA (mezinárodní spolupráce s tržně orientovanými výsledky výzkumu a vývoje), HORIZONT 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (první evropský společný podnik železničního průmyslu a Evropské komise pro výzkum, inovace a integraci nových pokrokových technologií do inovativních železničních produktů a řešení) z pohledu možností financování projektů a s přehledem aktuálních otevřených výzev pro oblast železniční dopravy.

První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace byl tematicky zaměřen na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a na zodpovědný výzkum a inovace. Veletrh byl příležitostí pro setkání odborníků z různých oborů a předávání zkušeností v oblasti výzkumných projektů. Návštěvníci měli příležitost se v průběhu dvou výstavních dnů seznámit s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.