LinkedIn

V dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhl v Luboni u Poznaně manažerský workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizace a automatizace skladovacích procesů.  Partnerem této události byla společnost OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bylo zajistit možnost přímého setkání osob zodpovědných za firemní skladovací logistiku s analytiky, dodavateli IT systémů a osobami zodpovědnými za jejich implementaci.

První den workshopu byly na programu prezentace partnerů věnované všem účastníkům. Piotr Klimek, obchodní ředitel OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, předseda představenstva LS Logistics, vystoupili s prezentací Nasazení a provoz WMS/TMS společnosti OLTIS ve společnosti LS Logistics.

Druhý den workshopu probíhala setkání v menších skupinách. Naše skupina, posílena kolegy Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, vedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, během nichž předvedla nejdůležitější funkčnosti systému WMS LOGI a odpovídala na otázky k systému, jeho funkčnostem a zkušenostem s jeho ročním provozem v LS Logistics.

Workshop byl pro nás příležitostí pro setkání se zástupci firem, které nyní uvažují o nasazení nového nebo změně používaného systému WMS. Díky tomu, že se mnoho otázek vztahovalo na konkrétní případy, byl WarehouseLab příležitostí k poznání aktuální tržní poptávky v oblasti skladovacích systémů.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5 warehouselab 4