LinkedIn

Projekt EUREKA E! 3161 LOGCHAIN+ E-RAILMAP vyvinutý společností JERID s rakouskými a německými partnery byl v Lisabonu oceněn mezinárodní porotou Eurostars jako vítěz ceny EUREKA Innovation Days 2009 Award.

Lisabon, Portugalsko, 19. června 2009 – OLTIS Group dnes oznámila, že JERID, člen OLTIS Group a koordinátor projektu, vyhrál cenu EUREKA Innovation Days 2009 v rámci Inovačních dnů 2009 v Lisabonu. Cena byla udělena projektu E! 3161 LOGCHAIN+ E-RAILMAP – Elektronická železniční mapa Evropy. Toto ocenění jako projev uznání nejlepším projektům EUREKA se snaží vyzdvihnout inovační projekty s vysokým sociálním dopadem a uplatněním na trhu a bylo uděleno na základě rozhodnutí mezinárodní poroty Eurostars skládající se ze dvou nezávislých odborníků (profesor Manuel Carrondo z Portugalska a Dr. Eberhard Seitz z Německa). Česká společnost JERID, spolu s partnery z Rakouska a Německa, vyvinula elektronickou mapu, která umožňuje velkou efektivitu při organizaci logistických procesů na železnici.

Cena byla předána portugalským ministrem pro vědu, technologii a vysokoškolské vzdělávání (José Mariano Gago) v rámci ceremoniálu, který se konal v průběhu 4. Inovačních dnů 2009. Předání ocenění bylo jednou z významných událostí na konferenci ministrů EUREKA, která se sešla v Lisabonu za účasti zástupců vlád z 38 členských zemí Evropské sítě pro výzkum a technologický vývoj, kterému v loňském roce předsedalo Portugalsko. Toto nové ocenění EUREKA integruje koncepci pečeti inovace s tím, že síť chce představit výherce, kteří již mají výsledky řešení projektů uplatněné na trhu. To byl jeden z návrhů z portugalského předsednictví EUREKA, které chtělo propagovat myšlenku uspořádat korektní soutěž a v závěru konference představit nejlepší podporované projekty.

Dny inovace 2009 byla akce pořádaná portugalskou inovační agenturou AdI (Agencia de Inovação) ve dnech 18. až 20. června 2009 na mezinárodním výstavišti v Lisabonu. Byla zaměřena na podporu tržně orientovaných výsledků úspěšných projektů v oblasti výzkumu a vývoje, posílení jejich ekonomického využití a propagaci nových partnerství mezi podniky, výzkumnými pracovníky a investory. V roce 2009 byly Inovační dny také součástí oficiálního kalendáře Evropského roku kreativity a inovací.

EUREKA je evropská síť pro podporu průmyslových inovací. Tento rok se na Inovačních dnech poprvé prezentovala expozicí „EUREKA World“ věnovanou výsledkům projektů EUREKA, které již jsou na trhu nebo se na trh blíží s nabídkou inovačních produktů a služeb. EUREKA World bylo také místem vyhlášení vítězů a udělení ceny EUREKA Innovation Days 2009 Award za účasti představitelů evropských ministerstev inovací, výzkumu a vědy a dalších vysokých hostů z celé Evropy i mimo ni.

E-RAILMAP je projekt vybraný porotou pro ocenění „EUREKA Inovation Days 2009 Award“, spojené se získáním finančních prostředků ve výši 10 tisíc eur, které mají být použity k propagaci produktu. Tento projekt byl vybrán z 19 nominací předložených ze 40 projektů EUREKA prezentovaných v Lisabonu. RAILMAP – Elektronickou železniční mapu Evropy – vyvinula česká firma JERID s rakouským a německým partnerem. Projekt se skládá z elektronické mapy železnice, se zobrazením statických a dynamických objektů a umožňuje větší efektivitu v organizaci železnice a logisticky. Vývoj byl zahájen v březnu 2004 a trval až do konce roku 2007. V současné době je již produkt uplatněn na trhu. Společnost má již 800 zákazníků po celé Evropě a nyní expanduje do Asie a na čínský trh. Na cenu byli také nominováni další dva finalisté: Projekty EUREKA E! 3538 GEOENGINE a E! 3407 EUROAGRI+ OMS. První projekt GEOENGINE vyvinul technologii, která umožňuje 40% snížení spotřeby paliva, s velkým dopadem na snižování emisí CO2 v autech. Druhý projekt OMS je výzkum v oblasti nového konceptu stravy bohaté na Omega 3, která pomáhá bojovat proti obezitě (metabolický syndrom).

Při slavnostním ceremoniálu po předání ocenění vyjádřil ing. Petr Kroča, marketingový ředitel OLTIS Group, poděkování partnerům projektu za vynikající spolupráci, zastřešujícímu projektu LOGCHAIN+ za pro podporu a programu EUREKA za to, že napomohl k vývoji a dokončení tohoto projektu, jenž podporuje železniční nákladní dopravu jako udržitelný a ekologický druh dopravy.

Související tiskové zprávy:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/dalsi-prvenstvi-ceskeho-projektu-v-programu-eureka

http://www.novinky.cz/vzdelavani/172401-cesky-projekt-ziskal-prvenstvi-v-programu-eureka.html

http://pr.euractiv.com/press-release/czech-led-project-e-3161-logchain-e-railmap-wins-eureka-innovation-days-award-2009-102

http://www.eureka.be/files/:7717888