LinkedIn

Mezinárodní železniční fórum a konference 2017 po dvou letech opět v Praze

Ve dnech 22. – 24. března 2017 proběhl v Clarion Congress Hotel Prague již 6. ročník mezinárodní železniční konference tentokrát pod sloganem „Udělejme Evropskou železnici snadnější“, pod záštitou ERA (Agentury EU pro železnice), Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva dopravy České republiky, UIC (Mezinárodní železniční unie), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), společného podniku Shift2Rail, OSŽD (Organizace spolupráce železnic) a CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury). Konferenci také podpořilo 12 partnerů zejména z řad mezinárodních organizací. Konferenci již tradičně uspořádal OLTIS Group, který je jedinou a uznávanou společností s úspěšnými akcemi podobného typu a s celoevropským dosahem.

Letošního ročníku konference se zúčastnilo 240 účastníků z 27 zemí, včetně 46 vysoce postavených představitelů z předních železničních společností a organizací. Na seznamu řečníků bylo 45 osob, včetně zástupců Evropské komise, ministerstev dopravy, UIC, OSŽD, ERA, UNIFE, CER, IBS, UIRR a dalších významných evropských organizací a institucí.

V rámci konference proběhlo podepsání Memoranda o spolupráci na inovačních programech Shift2Rail mezi Ferrovie dello Stato Italiane a OLTIS Group, ve kterém obě společnosti položily základ pro společný výzkum a inovační aktivity, vytvořily vzájemnou spolupráci v Shift2Rail, resp. ve společném podávání nabídek ve výzvách v rámci výzkumných a inovačních programů a vyjádřily zájem pracovat společně také na dalších aktivitách společného zájmu jako např. TSI TAF/TAP.

Mezinárodní železniční fórum, které bylo důležitou částí konference IRFC 2017, se konalo dne 21. března 2017 pod heslem „ŽELEZNICE NA KŘIŽOVATCE ČASU – VIZE A VÝZVY“. Fórum bylo velmi přínosné setkání, na kterém představitelé železničního průmyslu měli příležitost diskutovat o problémech a najít jejich řešení. Na tomto fóru moderovaném Pavlínou Kvapilovou vystoupili zástupci Evropského parlamentu (Martina Werner) a vedoucí představitelé Evropské komise (Maroš Šefčovič a Matthew Baldwin), mezinárodních organizací UIC a CER (Jean-Pierre Loubinoux a Libor Lochman), ERA (Josef Doppelbauer), UNIFE (Miroslav Fukan), Shift2Rail (Carlo Borghini) a ministerstev dopravy (Joe Mizzi, ministr, Malta a Tomáš Čoček, náměstek ministra, ČR).

První den konference IRFC 2017 moderovali Matthew Baldwin (Evropské komise) a Simon Fletcher (UIC). Účastníky konference přivítali svými projevy zástupci společnosti OLTIS Group, ministr dopravy a infrastruktury Maltské republiky (předsednické země EU) Joe Mizzi a náměstek ministra dopravy České republiky Milan Feranec. Poté představitelé nejdůležitějších hráčů železničního průmyslu projednávali otázky na téma konkurenceschopnost v odvětví železniční dopravy.

Sekce „Železniční inovace a výzkum – hnací síla budoucí interoperabilní železnice“, kterou moderoval Riccardo Santoro (Ferrovie dello Stato Italiane), byla velmi významná pro další směrování železnice k inovacím. Zástupci společného podniku SHIFT2RAIL v ní mimo jiné informovali o probíhajících a ukončených projektech, shrnuli výsledky dokončených projektů řešených v rámci výzkumných a inovačních programů a představili připravované projekty.

Generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux ve své prezentaci popsal vyhlídky pro železnici stát se v tomto 21. století hlavním aktérem mobility. „Železnice usnadňující překračování hranic mezi národy významně přispívá k vytváření interoperability mezi jednotlivými zeměmi a jejich obyvateli, včetně dlouhých a velmi dlouhých vzdáleností.“ Dodal, že „v tomto století si zainteresované strany z celého světa uvědomují, že mobilita na železnici je ve skutečnosti páteří účinného, integrovaného multimodálního dopravního systému, a to díky svým výhodám z hlediska výkonu, bezpečnosti, spolehlivosti a šetrnost k životnímu prostředí .“

V sekci “Rozvoj atraktivního a konkurenceschopného železniční sektoru” Josef Doppelbauer, výkonný ředitel ERA svou prezentaci zaměřil na to, co může Agentura EU pro železnice udělat pro to, aby železnice byla opět atraktivní a konkurenceschopná, a soustředil se na technickou integraci trhů s cílem dosáhnout lepších služeb železnice při nižších nákladech. „V bitvě jednotlivých druhů dopravy železnice trpí vysokými výrobními náklady, které jsou určeny jak vysokými náklady na vybavení, tak nízkým využitím aktiv, a také nízkou kvalitou, jakožto důsledkem defragmentace evropského trhu. Železnice má také strukturální inovační problémy a integruje se velmi špatně s ostatními druhy dopravy, zejména se silnicí.“

Samostatnou a velice významnou sekcí prvního dne konference pak byla Digitalizace v železniční dopravě. Zástupce generálního ředitele DG MOVE Evropské komise Matthew Baldwin řekl: „V tomto globalizovaném digitálním věku, ve kterém žijeme, cestující očekávají přístup k informacím výhodně a okamžitě. Tento snadný přístup k informacím a nutnost neustálého připojení již také započaly způsobovat revoluci v tom, jak jsme byli zvyklí cestovat.“

Přednášky druhého dne konference byly rozděleny do čtyř sekcí, které moderovali Simon Fletcher a Michael Robson a které byly věnovány tématům jako Novinky v technologii nákladní dopravy a logistiky, Implementace železniční interoperability (TSI TAF/TAP) a Železniční inovace, projekty a informační systémy.

Konference byla doprovázena tradiční odbornou výstavou, na které se prezentovalo 18 vystavovatelů z řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT společností, mezinárodních organizací a médií.

Nedílnou součástí konference byly doprovodné akce jako Galavečer první den a „Český večer“ po skončení druhého jednacího dne. Třetí den konference, 24. března, byl věnován návštěvě Národního technického muzea v Praze. Největší pozornost účastníků vzbudila expozice historie dopravy v tzv. „dopravní hale“.

Pro více informací můžete navštívit webové stránky konference www.irfc.eu.