LinkedIn

Na první konferenci Hungrail Vasútakadémia v Budapešti přednášel o digitálních řešeních i zástupce společnosti OLTIS Hungária Kft., která se zabývá softwarovými řešeními pro železniční sektor, pan Ing. Zoltán Nagy, PhD. Konference rozšířila poznatky zájemců a návštěvníků, kteří se zúčastnili této jednodenní události v hojném počtu, prostřednictvím přednášek z různých oblastí  železničního průmyslu.

Na plenárních přednáškách se kladl velký důraz i na témata týkající se železniční přepravy. Zástupce OLTIS Hungária Kft., s ohledem na zájmovou oblast společnosti, si vybral jako téma své přednášky představení moderních technologií. Přednáška se zabývala dostupnými mobilními aplikacemi a jejich funkcionalitami pro železniční sektor. Po interaktivní přednášce následovala diskuze, která upoutala nové zájemce o tuto problematiku.