LinkedIn

Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 se společnost OLTIS Group zúčastnila již 16. mezinárodního veletrhu logistiky, přepravy, informačních technologií a řízení dodavatelských řetězců transport logistic Mnichov. Zařadila se tak mezi 2162 vystavovatelů z 62 zemí, kteří na letošním veletrhu měli své výstavní expozice. Veletrh letos přivítal 60726 návštěvníků ze 123 zemí a potvrdil svou rostoucí prestiž.

Pro nás účast na letošním veletrhu v Mnichově znamenala příležitost setkat se s mnoha našimi stávajícími zákazníky z řad předních společností speditérů a dopravců. Podařilo se také navázat celou řadu nových zajímavých kontaktů s potenciálními partnery a zákazníky z regionu střední, jižní a západní Evropy. Na naší expozici jsme absolvovali řadu jednání a představili jsme nejen novinky v našich produktech, ale prezentovali také nové trendy v oblasti informačních systémů pro dopravu a logistiku. Kromě získání informací a kontaktů ze železničního dopravního trhu veletrh přispěl i ke zviditelnění obchodní značky OLTIS Group.

Účast na veletrhu byla pro nás vysoce přínosnou z hlediska obchodního i odborného. Po odborné stránce bylo obrovským obohacením především seznámení s aktuálními trendy vývoje na evropských kolejích, s významnými konkurenty v oblasti informačních technologií pro dopravu a také se špičkovým vývojem ve sféře logistiky.