LinkedIn

Vážení obchodní partneři, přátelé,

s cílem maximálně zamezit šíření COVID-19 realizoval management skupiny OLTIS Group od data 16. března 2020 tzv. „krizový pracovní režim“ – opatření a kroky pro zabezpečení kontinuálního chodu firem skupiny, plnění pracovních úkolů, poskytování služeb a řešení projektů. Realizace konkrétních pracovních úkolů bude po dobu krizového režimu zajišťována v kombinovaném režimu pracovníků na home office, pro které jsme přizpůsobili technické prostředky s dostatečnou propustností VPN a pracovníků s omezeným režimem v kancelářích sídla společnosti a jednotlivých poboček.

Skupina OLTIS Group plně respektuje legislativní opatření vlády ČR, Ústředního a Krajského krizového štábu, či Bezpečnostní rady státu, stejně jako legislativní opatření zemí, ve kterých působí pobočky skupiny. Přijímá opatření pro ochranu našich pracovníků i Vás, našich obchodních partnerů. Všechna tato opatření byla přijata za účelem překonání současné krizové epidemiologické situace v České republice při zachování maximální možné míry kvality práce firem skupiny OLTIS Group a eliminace problémů či ztrát.
Chceme Vás ubezpečit, že všechny firmy i zaměstnanci skupiny OLTIS Group pracují i v současných krizových podmínkách na plné obrátky a snažíme se, aby nastalá situace kvalitu našich služeb pokud možno neovlivnila. Velký důraz je pak kladen na zajištění provozu Datacentra jako prvku kritické infrastruktury a na poskytování podpory provozu informačních systémů pro naše zákazníky.

Žádáme o součinnost a vstřícnost tedy i Vás, naše obchodní partnery a prosíme, abyste při řešení Vašich požadavků či jakýchkoliv provozních záležitostí nás kontaktovali elektronicky, včetně elektronického zasílání účetních dokladů.

Děkujeme za pochopení.

Přejeme všem v této složité době mnoho zdraví, fyzických a psychických sil a věříme, že při zachování bezpečnostních zásad, vzájemné vstřícnosti a pochopení vše společně zvládneme.

S přátelským pozdravem

Štefan Mestický v. r.
statutární ředitel
OLTIS Group