LinkedIn

Ve dnech 26. – 28. února 2020 se v hotelu STOK**** ve Wisłe v Polsku konal jubilejní desátý ročník polsko–česko–slovenské konference Systemy kolejowe a druhý ročník Forum intermodalne.
Konferenci organizovaly společnosti OLTIS Group, První Signální a také Intermodal News a Fundacja Pro Kolej.
Konference, složené ze dvou souběžných panelů: Systemy kolejowe a Forum intermodalne, se zúčastnilo na 250 zájemců z firem spojených se železnicí, představitelů kontejnerových terminálů, mořských přístavů a vysokoškolských profesorů.
V části Systemy kolejowe se v tomto ročníku kladl velký důraz na problematiku bezpečnosti na železnici. Účastníci mohli shlédnout videa železničních nehod na železničních přejezdech jak na polské tak na české straně. Pan Karol Trzoński ze Státní komise pro vyšetřování železničních nehod (Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych) a pan Petr Maikranz z Drážní inspekce porovnávali příčiny, kvůli kterým dochází ke smrti na kolejích. Prof. Marek Sitarz rozebíral problém z pohledu nákupu kolejových vozidel a Wojciech Błotnicki ze společnosti Signal Cert se zaměřil na hodnocení bezpečnosti z pohledu certifikované laboratoře. Druhým tématem, které vzbudilo mnoho emocí, bylo vzdělávání železničních pracovníků, zejména strojvedoucích. Diskuze se účastnili Piotr Macioszek, viceprezident IGTL, dr hab. Jakub Młyńczak ze Slezské technické univerzity, Piotr Combik z UTK, moderátor panelu Tomasz Krawczyk a z české strany David Veselý, zastupující Dopravní vzdělávací institut. Po porovnání podmínek v Polsku a v České republice bylo konstatováno, že z časových důvodů je výcvik v České republice výhodnější, jazykový problém samozřejmě zůstává, ale jak shrnul David Veselý, DVI v tom může pomoci.
Tyto dva zmíněné body byly také projednány na uzavřeném zasedání tří manažerů infrastruktury (MI) z Polska, České republiky a Slovenska. Výměna zkušeností mezi PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ŽSR a Správa železnic, státní organizace proběhla již počtvrté. Kromě tématu bezpečnosti a školení železničního personálu byly projednány výluky, plánovaná spolupráce na hranicích a plánovaná konference dopravců s MI, která by se měla konat v dubnu v Katovicích.
Intermodální fórum mělo rovněž velice zajímavá témata. První den byly oba bloky přednášek věnovány jediné problematice. Pod dohledem moderátora Marka Tarczyńského z Polské komory spedice a logistiky byla diskutována role jednotlivých subjektů v intermodálním dodavatelském řetězci. Řečníky byli zástupci institucí a společností přímo souvisejících s intermodálním trhem: Celní a daňový úřad, Langowski Logistics, DB Cargo, Loconi a Castorama. Druhý den byla velká část diskusních panelů věnována námořním přístavům a kontejnerovým terminálům námořních přístavů, a to nejen polským, jako jsou Gdaňsk, Gdynia a Štětín-Świnoujście, ale také Hamburku, Antverpám a slovinskému přístavu Koper. Zástupci těchto přístavů a terminálu DCT Gdaňsk se zúčastnili panelů věnovaných rozvoji námořních přístavů a investicím do intermodálního průmyslu. Velice zajímavý byl také blok věnovaný přepravě nebezpečného zboží, kterého se kromě řečníků z PKP S.A a MDRK zúčastnil i zástupce Logistického výboru Svazu chemického průmyslu České republiky. V inovačním bloku jste mohli vidět velmi zajímavé prezentace společností Kalmar, BCT a PKP PLK.
Poslední den konference mohli hosté navštívit terminál Paskov nedaleko Ostravy, kde si prohlédli dokonale vybavený kontejnerový terminál PKP Cargo Intermodal.
Nezapomnělo se ani na charitativní část konference. Část peněz od účastníků byla věnována Sdružení Dětských Vesniček SOS v Polsku (SOS Wioski Dziecięce) – „Sindbad“, Rodinnému domu pro dočasný pobyt v Ustroni; a na rehabilitaci Terezky Honkové, dívky trpící dětskou mozkovou obrnou.

Systemy kolejowe a Intermodální forum