LinkedIn

V týdnu 26.-30. dubna navštívili Českou republiku zástupci firmy MIDO Information & Technology z jihokorejského města Daegu, kteří jsou zapojeni do řešení mezinárodního projektu E! 4509 EIMIS – Evropský intermodální informační systém.

Na jednání si zástupci firmy JERID s korejskými partnery vyjasnili úkoly, které budou během letošního roku v rámci projektu řešit – sběr informací o terminálech v Číně a Jižní Koreji, informace o službách nabízených příslušnými terminály, data o přepravních koridorech, pořízení asijských číselníků, příp. překlad aplikace do korejštiny aj.

Projekt EIMIS, jehož mezinárodním koordinátorem je firma JERID – dceřiná společnost OLTIS Group, je zaměřen na vývoj informačního systému pro evropskou intermodální dopravu jako nezávislého informačního centra s vyhledávacími nástroji pro všechny účastníky trhu, pro desktop a webové aplikace, webové komponenty a služby, s digitální mapou.