LinkedIn

K odborným setkáním pořádaným Univerzitou Pardubice patří mimo jiné také konference Intermodal. Letošní, již třináctý ročník konference se konal 27. dubna 2010 a jeho nosné téma znělo „Trendy intermodality v Evropě“. OLTIS Group zde zastupoval Ing. Mgr. David Krásenský, který představil příspěvek s titulem „Perspektivy rozvoje intermodálních terminálů Brno a Lovosice v rámci projektu SoNorA“.

Mezi účastníky konference nechyběli kromě představitelů logistických operátorů také odborní pracovníci českého i slovenského Ministerstva dopravy.

V příspěvcích zazněly kromě konkrétních úspěšných projektů kontejnerových vlaků také velmi zajímavé pohledy na kombinovanou dopravu a na její pozici na dopravním trhu, účastníci řešili praktické otázky provozu konkrétního terminálu, jakož i perspektivy a investiční záměry jeho dalšího rozvoje. Zástupci obou ministerstev dopravy pak poukázali na význam kombinované dopravy v dopravní infrastruktuře státu i Evropy, na trendy vývoje objemů přeprav a také na otázky finanční podpory státu do této oblasti.

Konference naši společnost významně obohatila při řešení nových projektů z oboru kombinované a intermodální dopravy.