Facebook Twotter LinkedIn

Certifikáty

Společnost OLTIS Group a.s., je držitelem atestu a certifikátů systémů řízení, které má zavedeny v rozsahu předmětu certifikace „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií“ jako integrovaný systém řízení splňující požadavky mezinárodních norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO/IEC 27001. V rámci auditu jsou prověřovány také aplikované požadavky normy ISO 10006 pro projektové řízení. Do integrovaného systému řízení je začleněna také norma ISO/IEC 20000-1, s předmětem certifikace „Podpora provozu informačních systémů“ a „Zajištění provozu informačních systémů“.

Audity prováděla od roku 2005 do roku 2021 společnost CQS, od roku 2022 je naším certifikačním orgánem společnost TÜV SÜD Czech.

CQS

Společnost je dlouholetým partnerem Microsoft a je držitelem ocenění Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
Toto partnerství je důkazem profesionality, odbornosti a vysoké kvality produktů společnosti a přináší jistotu technologického rozvoje.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od roku 2012 zvýšila společnost OLTIS Group úroveň svého partnerství se společností ORACLE z úrovně SILVER na úroveň GOLD partnera. Toto samozřejmě předpokládá, že má zajištěny kvalitní a kvalifikované týmy pracovníků, kteří dokáží vyvíjet a udržovat aplikace nad produkty společnosti ORACLE. V neposlední míře to také znamená, že je schopna kvalifikovaně udržovat nejen vlastní produkty využívající SW této společnosti, ale také spravovat samotné ORACLE aplikace. Jmenovitě se jedná o databáze ORACLE (a to ve všech edicích), ale také middleware ORACLE FUSION a nadstavby, jako např. ORACLE DATA INTEGRATOR, nebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Díky znalostem a zkušenostem s výše jmenovanými platformami může OLTIS Group nabídnout nejen produkty ORACLE, ale také služby a konzultace s nimi spojené. A to počínaje poradenstvím nad nejvhodnější architekturou a kompletním OUTSOURCINGEM ve formě IAS (Infrastructure as a service), nebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Naše skupina poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro dopravu a logistiku, se zaměřením na nejrozsáhlejší projekty navrhované na míru podle specifikací uživatele. Mezi zákazníky a partnery skupiny OLTIS Group patří nejvýznamnější dopravci, manažeři dopravní infrastruktury i výrobní podniky, v České republice i v zahraničí (především na Slovensku a v Polsku).

Naším záměrem je trvale provozovat a dále efektivně zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení, který je nastaven v souladu s požadavky a doporučeními mezinárodních norem EN ISO 9001 (QMS = systém řízení kvality); EN ISO 14001 (EMS = systém řízení působení na životní prostředí a jeho ochranu); EN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém řízení bezpečnosti informací); ISO/IEC 20000-1 (ITSM = systém řízení služeb IT) a ISO 10006 (PQM = systém řízení kvality projektů).

Níže formulovaná politika integrovaného systému řízení spojuje dílčí politiky jednotlivých částí ISŘ. Ve všech částech ISŘ klademe důraz na dodržování platné legislativy, v ISMS a ITSM také na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V EMS pak zejména na nakládání s odpady, úsporu papíru a úsporu energií.

Formulace politiky ISŘ

V souladu s výše uvedeným záměrem vyhlašuje skupina tuto politiku integrovaného systému řízení.
K realizaci záměrů skupiny se soustředíme na plnění následujících principů:

1)   kvalitní péče o zdroje, kvalitní podpůrné procesy
2)   vysoká kvalita poskytovaných služeb
3)   shoda se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA
4)   sledování nově zaváděných produktů
5)   aplikace metodiky projektového řízení
6)   zapojení do trendů směřujících k ochraně životního prostředí
7)   bezpečná práce s informacemi, ochrana osobních údajů
8)   zajištění dostupnosti informací současně s jejich ochranou
9)   eliminace rizik v dostupnosti poskytovaných služeb a bezpečnosti informací