LinkedIn

Certifikáty

Společnost OLTIS Group a.s., je držitelem atestu a certifikátů systémů řízení, které má zavedeny v rozsahu předmětu certifikace „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií“ jako integrovaný systém řízení splňující požadavky mezinárodních norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO/IEC 27001. V rámci auditu jsou prověřovány také aplikované požadavky normy ISO 10006 pro projektové řízení. Do integrovaného systému řízení je začleněna také norma ISO/IEC 20000-1, s předmětem certifikace „Podpora provozu informačních systémů“ a „Zajištění provozu informačních systémů“.

Audity prováděla od roku 2005 do roku 2021 společnost CQS, od roku 2022 je naším certifikačním orgánem společnost TÜV SÜD Czech.

CQS

Společnost OLTIS Group je dlouholetým partnerem Microsoft a je držitelem ocenění Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
Toto partnerství je důkazem profesionality, odbornosti a vysoké kvality produktů společnosti a přináší jistotu technologického rozvoje.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od roku 2012 zvýšila společnost OLTIS Group úroveň svého partnerství se společností ORACLE z úrovně SILVER na úroveň GOLD partnera. Toto samozřejmě předpokládá, že má zajištěny kvalitní a kvalifikované týmy pracovníků, kteří dokáží vyvíjet a udržovat aplikace nad produkty společnosti ORACLE. V neposlední míře to také znamená, že je schopna kvalifikovaně udržovat nejen vlastní produkty využívající SW této společnosti, ale také spravovat samotné ORACLE aplikace. Jmenovitě se jedná o databáze ORACLE (a to ve všech edicích), ale také middleware ORACLE FUSION a nadstavby, jako např. ORACLE DATA INTEGRATOR, nebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Díky znalostem a zkušenostem s výše jmenovanými platformami může OLTIS Group nabídnout nejen produkty ORACLE, ale také služby a konzultace s nimi spojené. A to počínaje poradenstvím nad nejvhodnější architekturou a kompletním OUTSOURCINGEM ve formě IAS (Infrastructure as a service), nebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro dopravu a logistiku, se zaměřením na nejrozsáhlejší projekty navrhované na míru podle specifikací uživatele. Mezi naše zákazníky a partnery patří nejvýznamnější dopravci, manažeři dopravní infrastruktury i výrobní podniky, v České republice a v zahraničí (především na Slovensku a v Polsku).

Dlouhodobé strategické cíle společnosti

 • Stát se významnou evropskou softwarovou autoritou v oblasti dopravy, se silným vlivem na rozvoj technologií v dopravě.
 • Rozložit podnikatelská rizika do různých produktů a trhů.
 • Dlouhodobě dosahovat kladného hospodářského výsledku s efektivním řízením nákladů.

Při realizaci cílů se soustřeďujeme na plnění následujících principů

 • Kvalitní péče o zdroje: spokojení zaměstnanci, příjemné pracovní prostředí, kvalitní pracovní vybavení, péče o rozvoj a kvalifikaci pracovníků, vyvážená ekonomika.
 • Kvalitní podpůrné procesy: ICT, administrativa, personalistika, marketing apod.
 • Vysoká kvalita služeb poskytovaných zákazníkům.
 • Dodržování smluvně sjednaných SLA (Service Level Agreement).
 • Inovace našich produktů a přizpůsobování se potřebám měnícího se prostředí.
 • Aplikace metodiky projektového řízení.
 • Důraz na ochranu životního prostředí: podpora udržitelné mobility, šetrné nakládání se zdroji (energie, pohonné hmoty, papír…), minimalizování odpadů a jejich důsledné třídění.
 • Zajištění dostupnosti informací a bezpečná práce s nimi, včetně ochrany osobních údajů.
 • Eliminace rizik, zajištění souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.

V souvislosti s tím se vedení společnosti, v čele s generálním ředitelem, zavazuje plnit požadavky standardů začleněných v integrovaném systému řízení a neustále tento systém zlepšovat.

Průběžně plníme požadavky a podstupujeme audity podle těchto mezinárodních norem: EN ISO 9001 (QMS = systém řízení kvality) EN ISO 14001 (EMS = systém řízení působení na životní prostředí a jeho ochranu), EN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC 20000-1 (ITSM = systém řízení služeb IT) a ISO 10006 (PQM = systém řízení kvality projektů).

Ve všech částech ISŘ klademe důraz na dodržování platné legislativy, v ISMS a ITSM také na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).