Facebook Twotter LinkedIn

Výzkum a inovace

 Projekty evropského výzkumu a inovací

SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]SPRINTShift2Rail
Sémantika pro výkonnou a škálovatelnou interoperabilitu multimodální dopravy

Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]Shift2MaaSShift2Rail
Shift2Rail IP4 umožňující mobilitu jako službu a bezproblémové zkušenosti cestujících

Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]Assets4RailShift2Rail
Měření, sledování a zpracování údajů s přínosem pro železnici; mosty, tunely, tratě a zabezpečovací systémy

OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]OPTIYARDShift2Rail
Optimalizace procesů v seřaďovací stanici ve vazbě na železniční síť (Optimized Real-Time Yard and Network Management)

GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]GoF4RShift2Rail
Řízení rámce interoperability pro železniční a intermodální mobilitu (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility)

ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]ST4RTShift2Rail
Sémantické transformace pro železniční dopravu (Semantic Transformations for Rail Transportation)

VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]VITEShift2Rail
Virtualizace testovacího prostředí (Virtualisation of the Testing Environment)

IT2Rail (Horizon 2020, 1. výzva) [2015–2017]IT2RailHORIZON 2020
Informační technologie pro Shift2Rail (Information Technologies for Shift2Rail)

CAPACITY4RAIL (7. rámcový program, 6. výzva) [2013–2017]CAPACITY4RAIL7
Projekt zaměřený na vývoj nových železničních technologií pro zvýšení kapacity do roku 2050

MERLIN (7. rámcový program, 5. výzva) [2012–2015]MERLIN7
Projekt zaměřený na energetickou efektivnost s cílem 10% snížení spotřeby energie

D-RAIL (7. rámcový program, 4. výzva) [2011–2014]D-Rail7
Projekt zaměřený na prevenci vykolejení v nákladním železničním provozu

Projekty EUREKA

EUREKA

D-RailProjekt E! 11214 EPLOS [2017–2020]
Evropský portál logistických služeb

D-RailProjekt E! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optimalizace nakládání objemného zboží a speciální techniky na otevřené železniční nákladní vozy

D-RailProjekt E! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
Evropské centrum informací z železniční nákladní přepravy pro mobilní zařízení

D-RailProjekt E! 9173 EDMOND [2015–2018]
Elektronické datové služby pro sledování přeprav nebezpečného zboží

D-RailProjekt E! 9172 MONET [2015–2017]
Centrální systém pro sledování a vyhodnocování pohybu dopravních prostředků

D-RailProjekt E! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Inovativní logistika

D-RailProjekt E! 7624 TREX [2014–2017]
Výzkum a vývoj nového informačního systému pro podporu přepravy mimořádných zásilek po železnici se zaměřením na široký rozchod a implementaci evropských norem TSI

D-RailProjekt E! 7619 TABLOG [2014–2017]
Využití mobilních zařízení typu tablet a smartphone pro sběr, zpracování dat a operativní řízení procesů v dopravních, spedičních a logistických firmách

D-RailProjekt E! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Vývoj softwarové webové aplikace pro nakládku a upevnění zboží na železničních nákladních vozech

D-RailProjekt E! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Databázový informační systém pro podporu železniční přepravy zboží Evropa-Asie v režimu CIM/SMGS

D-RailProjekt E! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
Čtecí brána RFID pro železniční vozy, silniční vozidla a skladovací mechanismy

D-RailProjekt E! 4509 EIMIS [2010–2012]
Evropský intermodální informační systém

D-RailProjekt E! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
Evropská železniční infrastrukturní síť

D-RailProjekt E! 3579 NARVIK [2006–2008]
Internetový portál informací ze železniční nákladní přepravy Evropy

D-RailProjekt E! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Elektronická železniční mapa Evropy [Oceněn jako nejlepší projekt programu EUREKA v roce 2009]

 Strukturální fondy

SÍŤOVÉ MODELOVÁNÍ VÝKONŮ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚEvropská Unie
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2015–2018]
Cílem projektu je vývoj komplexního informačního systému sloužícího pro podporu železničních osobních dopravců při tvorbě jejich nabídky.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD A MARKETING FIRMY OLTIS GroupEvropská Unie
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2015–2017]
Cílem projektu je prezentace firmy OLTIS Group na zahraničních výstavách a veletrzích.

AKTIVITY FIRMY OLTIS GROUP NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCHEvropská Unie
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2018–2019]
Cílem firmy OLTIS Group a.s. v projektu Marketing je prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách, získání nových zákazníků a posílení postavení firmy v zahraničí.