LinkedIn

Výzkum a inovace

Projekty evropského výzkumu a inovací

 
X4ITSX4ITS (CEF-T-2022-SIMOBGEN) [2023–2027]
Středoevropská přeshraniční spolupráce pro ITS
 
 
 

EDF
EDFSDMMS (EDF-2021-PROTMOB-D-DMM-2) [2022–2025]
Zabezpečený digitální systém vojenské mobility
 
 
 
FP5
Trans4M-RFP5 – TRANS4M-R (HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01) [2022–2026]
Transformace evropské železniční nákladní dopravy
 
 

 
S2R
 
IP4MaaSIP4MaaS (S2R-OC-IP4-01-2020) [2020–2023]
Shift2Rail IP4 na podporu nasazení Mobility jako služby
 
 

OPTIMA OPTIMA (S2R-OC-IP2-02-2019) [2019–2023]
Demonstrace komunikační platformy pro řízení dopravy
 
 
 
Ride2Rail Ride2Rail (S2R-OC-IP4-01-2019) [2019–2022]
Vylepšení aplikace Travel Companion a služby spolujízdy synchronizované se železniční a veřejnou dopravou
 
 
Shift2Maas Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]
Shift2Rail IP4 umožňující mobilitu jako službu a bezproblémové zkušenosti cestujících
 
 
SPRINT SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]
Sémantika pro výkonnou a škálovatelnou interoperabilitu multimodální dopravy
 
 
ASSETS4RAIL Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]
Měření, sledování a zpracování údajů s přínosem pro železnici; mosty, tunely, tratě a zabezpečovací systémy
 

OptiYard OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]
Optimalizace procesů v seřaďovací stanici ve vazbě na železniční síť
 
 
 
GoF4R GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]
Řízení rámce interoperability pro železniční a intermodální mobilitu
 

ST4RT ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]
Sémantické transformace pro železniční dopravu
 

VITE VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]
Virtualizace testovacího prostředí
 
 
 
 

HORIZON
 
IT2Rail IT2Rail (MG-2.2-2014) [2015–2017]
Informační technologie pro Shift2Rail
 
 
 
 
 
Seventh Framework Programme
 
CAPACITY4RAIL CAPACITY4RAIL (Seventh Framework Programme, 6th Call) [2013–2017]
Projekt zaměřený na vývoj nových železničních technologií pro zvýšení kapacity do roku 2050
 
 

MERLIN MERLIN (Seventh Framework Programme, 5th Call) [2012–2015]
Projekt zaměřený na energetickou efektivnost s cílem 10% snížení spotřeby energie
 
 

D-RAIL D-RAIL (Seventh Framework Programme, 4th Call) [2011–2014]
Projekt zaměřený na prevenci vykolejení v nákladním železničním provozu
 
 

Projekty TAČR

TAČR
 
AISTARCL01000180 Využití umělé inteligence při podpoře dispečerského řízení železniční nákladní dopravy (AISTAR)
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2030
 
 

 Projekty EUREKA

EUREKA
 
TIARALUE231023 TIARA [2024–2026]
Inteligentní železniční nákladní vůz
 
  
ELECTRAE!13626 ELECTRA [2021–2023]
Elektronické nákladní listy pro kombinovanou dopravu
 
  
MoP4RailE!13629 MoP4Rail [2021–2023]
Mobilní platforma pro železniční přepravy
 
  
VATRAE!13229 VATRA [2019–2022]
Výzkum a vývoj IS pro zabezpečení transparentnosti a sledovatelnosti údajů při přepravě zboží po železnici
 
 
RailCOpE!12223 RailCOp [2018–2021]
Operátor železničních vozových zásilek
 
 
OPTILOADE! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optimalizace nakládání objemného zboží a speciální techniky na otevřené železniční nákladní vozy
 
 
ERIC MobileE! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
Evropské centrum informací z železniční nákladní přepravy pro mobilní zařízení
 
 
EDMONDE! 9173 EDMOND [2015–2018]
Elektronické datové služby pro sledování přeprav nebezpečného zboží
 
 
INNOLOGIE! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Inovativní logistika
 
 
TREXE! 7624 TREX [2014–2017]
Výzkum a vývoj nového informačního systému pro podporu přepravy mimořádných zásilek po železnici se zaměřením na široký rozchod a implementaci evropských norem TSI
 
 
LOADFIXE! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Vývoj softwarové webové aplikace pro nakládku a upevnění zboží na železničních nákladních vozech
 
 
REAL-BRIDGEE! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Databázový informační systém pro podporu železniční přepravy zboží Evropa-Asie v režimu CIM/SMGS
 
 
LOGI-GATEE! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
Čtecí brána RFID pro železniční vozy, silniční vozidla a skladovací mechanismy
 
 
EIMISE! 4509 EIMIS [2010–2012]
Evropský intermodální informační systém
 
 
LOGCHAIN+ ERWINE! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
Evropská železniční infrastrukturní síť
 
 
D-RailE! 3579 NARVIK [2006–2008]
Internetový portál informací ze železniční nákladní přepravy Evropy
 
 
LOGCHAIN RAILMAPE! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Elektronická železniční mapa Evropy [Oceněn jako nejlepší projekt programu EUREKA v roce 2009]
 
Na řešení projektů byla poskytnuta podpora v rámci programu INTER-EXCELLENCE II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT.
 
 
 

 Strukturální fondy

EU
Logistický webový portál OLTIS Group a.s.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2021–2023]
Cílem projektu je posílení kybernetické ochrany společnosti OLTIS Group a.s. a rovněž upgrade výrobních procesů a IT infrastruktury s cílem modernizovat služby poskytované klientům v oblasti logistiky.
 
EU
NOVÁ MOBILITA – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2018–2022]
Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR.
 
Spolupráce univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2018–2022]
Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumných organizací a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci v odvětvích elektrotechniky, informačních technologií, dopravy a logistiky.
 
 
EU
 
Síťové modelování výkonů v železniční dopravě
Projekt je spolufinancován Evropskou unií [2015–2018]
Cílem projektu je vývoj komplexního informačního systému sloužícího pro podporu železničních osobních dopravců při tvorbě jejich nabídky.