LinkedIn

Implementace TSI TAF

 Produkty OLTIS Group jsou verifikované jako vyhovující TSI

EUAR
Agentura EU pro železnice (ERA) verifikovala softwarové produkty OLTIS Group s implementovanými TSI TAF jako vyhovující odpovídajícímu Nařízení Komise EU č. 1305/2014 a jeho technické dokumentaci.
Verifikační proces zahrnuje produkty jak pro železniční dopravce, tak i pro manažery infrastruktury.

TSI-TAF zpráva o verifikaci je dostupná na následující webové stránce ERA: www.era.europa.eu

 PROJEKTY IMPLEMENTACE TSI TAF

CEF programme
OLTIS Group uspěl v letech 2016 a 2017 v rámci fondu nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) mezi projekty, které významným dílem přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Oba běžící projekty se zaměřují na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti.

Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů. Projekty si kladou za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří dosud nepoužívali komplexní systémy provozované u velkých či národních dopravců, ale kteří musejí nyní splnit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí. Projekty umožní nasadit těmto soukromým dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.

Název: Implementace TSI TAF u soukromých železničních dopravců EU programme
Program: CEF Transport
Číslo GA: INEA/CEF/TRAN/M2015/1137518
Číslo akce: 2015-CZ-TM-0056-W
Trvání akce: 2017–2019
Příjemce: OLTIS Group (ČR)
Soukromí železniční dopravci v ČR:
– BF Logistics s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha
– IDS CARGO a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
– Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 1
– SD – Kolejová doprava, a. s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň
– UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov – Růžodol 4, 436 70 Litvínov
Soukromí železniční dopravci na Slovensku:
– Express Group, a.s., Plynárenská 7/B, BBC V., 821 09 Bratislava 2
– LOKORAIL, a.s., Horárska 12, 821 09 Bratislava
– PSŽ – Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
– Railtrans International a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
– Petrolsped Slovakia, s. r. o., Arm. gen. L. Svobodu 2839/1, 984 01 Lučenec

Název: Implementace TSI TAF u soukromých maďarských železničních dopravců EU programme
Program: CEF Transport
Číslo GA: INEA/CEF/TRAN/M2016/1361703
Číslo akce: 2016-EU-TMC-0134-W
Trvání akce: 2018–2020
Koordinátor: OLTIS Group (ČR)
Partneři:
– MMV Magyar Magánvasút Zrt., Kerék u. 80., 1035 Budapest, Maďarsko
– FLOYD Zrt., Madarász Viktor utca 47-49., 1138 Budapest, Maďarsko