LinkedIn

Dne 9. listopadu 2010 byla firmě OLTIS Group ve Varšavě udělena cena  Lider Transportu Szynowego v kategorii Telematyka za systém KONTI, který je určen k obsluze kontejnerových terminálů.

Lider Transportu Szynowego je oceněním určeným pouze pro firmy z kolejové a tramvajové branže a samospráv a je organizované od roku 2007 redakcí časopisu Transport i Komunikacja a svazem zaměstnavatelů  Forum Transportu Szynowego. Patronát nad udělováním cen drží Urząd Transportu Kolejowego (Drážní úřad) a Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (Polská akademie věd, obor doprava).

KONTI je informačním systémem, který společně s produkty zaměřenými na distribuci a skladování, tvoří komplexní řešení pro logistické centrum. Systém KONTI ulehčuje práci na vnitrozemském kontejnerovém terminálu a snižuje náklady za manipulaci s kontejnery. Zahrnuje všechny procesy týkající se importu i exportu kontejnerů. Vybaven je procesy optimalizace, které zlepšují procesy jako přijetí kontejneru na terminál, přesuny kontejnerů, nakládky, vykládky a přeložení.

V širokém rozsahu využívá mobilních zařízení pracujících jak v režimu on-line tak i v off-line. Navíc obsahuje funkce automatizující několik procesů, včetně kalkulace klientských poplatků a kalkulace dopravy. Systém také umožňuje elektronickou výměnu dat s klienty, s přepravci a elektronickou výměnu dat se systémy ERP, eventuálně s jinými systémy využívaných ve firmě klienta.