LinkedIn

Ve dnech 30. září – 1. října 2015 proběhla mezinárodní vědecká konference Horizonty železničnej dopravy 2015, která se tradičně konala v prostorách Ústředního institutu vzdělávání a psychologie Železnic Slovenské republiky ve Strečně. Konferenci zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline, pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

První den konference, 30. září patřil odborným přednáškám a diskuzím. Ústředním tématem letošního ročníku bylo „Postavení železniční dopravy v dopravním systému EU – nové výzvy dopravní politiky“. V tomto duchu také odprezentovali přednášející své příspěvky, které byly dále zařazeny do užších témat jako Železniční infrastruktura; Management, marketing a ekonomika v železniční dopravě či Intermodální přeprava.

OLTIS Group podpořil konferenci nejenom finančně, ale také obohatil program hned dvěma odbornými příspěvky. Lubomír Suchánek z OLTIS Slovakia vystoupil s přednáškou „SYMOZA – meranie priechodzieho prierezu“ a Alena Loudová přiblížila posluchačům téma „Příležitosti financování evropského železničního výzkumu a příklady úspěšných projektů“.

V rámci exkurze, která proběhla druhého dne konání konference, se účastníci svezli mimořádným historickým motorovým vozem M274.0 „Modrý šíp“. Tento vlak zavezl návštěvníky do Púchova, kde navštívili Centrum řízení dopravy ŽSR, ze kterého je řízen provoz dopravní stanice Púchov a přilehlých úseků od Žilina až po Nové Mesto nad Váhom, přičemž se současně využívá informačního systému dodaného společností OLTIS.