LinkedIn

Nový mezinárodní výzkumný projekt EUREKA E! 9172 MONET – „Centrální systém pro sledování a vyhodnocování pohybu dopravních prostředků“ byl schválen ve Veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES15), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Doba trvání projektu je stanovena na tři roky, se zahájením řešení v roce 2015 a s rozpočtem téměř 970 tis. Eur.

Projekt se bude zabývat výzkumem a vývojem centrální databázové aplikace a služby pro vyhodnocování dat, upozorňování a řízení pohybů dopravních objektů a vozidel na základě datové výměny a požadavků od uživatelských aplikací, s napojením na současná telematická řešení pro sledování pohybu dopravních prostředků.

Datové vstupy (pozice silničních nákladních vozidel, kontejnerů a železničních vozů nebo lokomotiv) poskytované z aplikací externích uživatelů budou hodnoceny, přepočítávány, optimalizovány nebo porovnávány s údaji o geozonách a infrastruktuře. Výsledky se zaměří na specifické požadavky na stav, potenciální nebezpečí, popis situace či výpočet vzdálenosti nebo času.

Cílem projektu je vyřešit problém výměny dat mezi různými systémy s místním rozsahem, používanými zejména dopravci. Úkolem je také vyvinout centrální systém pro zajištění bezpečnosti a poskytovat uživatelům komfort.

Společnost OLTIS Group se podílela na přípravě a administraci tohoto projektu, řešitelem je CID International, spolu s českou firmou INTENS Corporation a dvěma zahraničními partnery: Žilinská univerzita a Politechnika Krakowska.