LinkedIn

Ve dnech 8. a 9. října 2015 se uskutečnil výroční desátý seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 62 uživatelů z 26 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

V sekci spediční byla všemi uživateli IS NEWSPED s napětím očekávána přednáška pánů Stanislava Kováře a Jakuba Sojky týkající se plánovaného a předem avizovaného hromadného upgrade IS NEWSPED. Uživatelé tohoto spedičního informačního systému se dozvěděli, že kromě nutných úprav spojených s ukončením podpory některých programových komponent ze strany společnosti Microsoft dostanou zdarma i mnoho dalších užitečných úprav tohoto informačního systému. Nesmíme však zapomenout i na ostatní přednášející. Úspěch měla, jako vždy, i přednáška paní Mileny Konečné z firmy SPEDICA AGRO, která letos zaměřila své vystoupení na problematiku používání klíčových ustanovení JPP CIM v praxi. Paní Konečná předala posluchačům mnoho svých zkušeností a doporučení, které získala během svého dlouholetého působení u největšího českého železničního dopravce, ČD Cargo. S velkým zájmem se setkalo také vystoupení pana Julia Přenosila ze společnosti ČD Cargo. Pan Přenosil seznámil všechny přítomné s možnostmi elektronické komunikace ČD Cargo s jejich zákazníky. Tuto přednášku účastníci semináře ocenili zejména proto, že elektronická výměna dat je současný trend, který v konečném důsledku dokáže ušetřit mnoho nezáživné práce a podstatným způsobem snížit chybovost zadávání dat. Maraton přednášek ve spediční sekci ukončila přednáška pana Emana Mikošky, který všechny přítomné seznámil s novým projektem společnosti OLTIS – WEB verzí Kartotéky železničních vozů.

Ze sekce pro uživatele aplikací pro drážní dopravce je třeba vyzdvihnout přednášku pánů Tomáše Andrýse a Miloše Futery ze SŽDC, kteří hovořili na téma „Plánované změny v systémech SŽDC“. Velký zájem a diskusi také vzbudila přednáška pana Marka Neustadta, který představil „Aktuální stav implementace TAF“ a s tím spojené důsledky pro dopravce.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 10. ročník turnaje Memoriál PEPY. O umístění na stupních vítězů se vedly nervy drásající boje. Bylo vidět, že dobré umístění v bowlingovém turnaji spojeném se seminářem je prestižní záležitost. Výsledky tohoto klání byly následující:

V kategorii žen se na třetím místě umístila paní Drahuše Petřkovská (Advanced World Transport a.s.), na místě druhém paní Libuše Boučková (Spedica s.r.o.) a na místě prvním paní Tereza Svobodová (Eximtra).

V kategorii mužů se umístil na třetím místě pan Zdeno Kubár (Železiarne Podbrezová a.s.) , na místě druhém pan Jiří Witiska (SŽDC) a na prvním místě pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

V další kategorii Talent roku zvítězila za ženy paní Petra Štouračová (Šrot Gebeshuber s.r.o.) a za muže pan Aleš Schilberger (SD –Kolejová doprava a.s.).

Nejvyšší nához měla za ženy paní Eva Hunyadiová (U.S. Steel Košice s.r.o.) a za muže pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

 

Závěrem můžeme hrdě prohlásit, že se letošní ročník Semináře OLTIS Group opět vyvedl. Většina zúčastněných přislíbila během loučení, že se příští rok semináře zase rádi zúčastní. Budeme se těšit!

 

seminář uživatelů_IGP4718     seminář uživatelů_IGP4687

seminář uživatelů_IGP4732     seminář uživatelů_IGP4705

seminář uživatelů_IGP4696     seminář uživatelů_IGP5047