LinkedIn

Ve dnech 27. – 28. dubna 2017 se v sídle společnosti OLTIS Group uskutečnil pracovní seminář s partnery výzkumného projektu  CAPACITY4RAIL.

CAPACITY4RAIL je projekt 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Rozpočet projektu je 15 milionů Eur a je v něm zapojeno 46 partnerů ze 13 evropských zemí a Turecka.

Semináře v Olomouci se zúčastnili partneři ze 17. různých organizací z oblasti průmyslu, železničních podniků, správců infrastruktury a akademické obce z 9 evropských zemí. Byl zaměřen na plánování a řízení železničního provozu, výsledkem kterého by měl být cenově dostupný, přizpůsobivý, inovativní a vysoce kapacitní evropský železniční systém pro roky 2030/2050.

První den semináře, který moderoval pan Egidio Quaglietta (Network Rail), byl věnován následujícím tématům: přehledu o činnostech k posílení kapacity, automatizovanému nástroji k posouzení železničních schopností, optimalizaci strategie pro řízení závažných přerušení provozu, simulace a modelování plánování podpory a řízení železniční dopravy pro zlepšení kapacity a potřebné data pro železniční provoz. Seminář poskytl skvělou příležitost k diskuzi o nejnovějším vývoji v oblasti pokročilých nástrojů pro železniční plánování, simulaci železničního provozu, řízení vlakové dopravy a inovativních datových architekturách, které umožní digitalizaci železničních systémů.

Druhý den semináře byl věnován návštěvě Centrálního dispečerského pracoviště Přerov a návštěvě železničního muzea v Olomouci.

Účastníci semináře vyjádřili svou spokojenost s odbornou i organizační stránkou této akce.