LinkedIn

Vážení obchodní partneři, přátelé,

dosavadní příznivý vývoj epidemie COVID-19 a dobře nastavená pravidla legislativních a bezpečnostních opatření v naší zemi umožnily od 1. května 2020 společnosti OLTIS Group začít organizovat postupný návrat do běžného pracovního režimu, který bude přiměřeně zohledňovat aktuální vývoj epidemiologické situace v ČR.

V budově OLTIS Group nadále platí zvýšená bezpečnostní opatření s cílem ochránit zdraví vlastních pracovníků i obchodních partnerů. Externí návštěvy jsou stále omezeny na nezbytně nutnou míru a doporučujeme proto ještě zachovat online komunikaci, které jsme přizpůsobili technické prostředky tak, aby nastalá situace kvalitu našich služeb neovlivňovala.

Vedení společnosti vychází svým pracovníkům a obchodním partnerům maximálně vstříc a nastavilo soubor opatření, aby za jasných bezpečnostních pravidel byla zachována co největší možná míra kvality práce firem skupiny OLTIS Group při plnění pracovních úkolů, poskytování služeb a řešení projektů i v tomto přechodném režimu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci v krizovém pracovním režimu a věříme, že stále platí, že #SpolečněToZvládneme.