LinkedIn

Začátkem května se pod vedením OLTIS Group rozběhl úkol s názvem „Brno DEMO“. Naším úkolem je převést základní cíle projektu RIDE2RAIL (R2R) do podmínek České republiky, konkrétně Jihomoravského kraje. Z toho důvodu zorganizoval projektový tým online setkání s partnery UNIZA a KORDIS, kde došlo k základní koordinaci. Představy o nastavení a samotné realizaci brněnského dema byly následně prezentovány na prvním Consortium meetingu (setkání všech partnerů v projektu) dne 20. 5. 2020.

R2R je jedním z významných projektů inovačního programu 4 ze společného podniku Shift2Rail. V období 12/2019–5/2022 se řešitelé, mezi kterými je i OLTIS Group, budou zabývat dvěma úkoly. Prvním z nich je implementovat individuální sdílenou dopravu (tzv. ride sharing) do systému veřejné dopravy a tím podpořit její využívaní z doposud slabě pokrytých oblastí. Druhým úkolem je vytvořit funkční systém klasifikace cestovních nabídek s ohledem na zákaznické preference, ale také dle dopadu na životní prostředí.