LinkedIn

Dne 4. 6. 2020 navštívila společnost OLTIS Group delegace Magistrátu města Olomouce ve složení pan primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, náměstek primátora Mgr. Matouš Pelikán, vedoucí Odboru strategie a řízení Ing. Zdeněk Bogoč, z téhož odboru Ing. Martin Luňáček, dále vedoucí Oddělení strategického rozvoje Mgr. Dušan Struna a za Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu Mgr. Michal Folta. Návštěvy se také zúčastnil za Okresní hospodářskou komoru její předseda představenstva Bc. Vlastimil Navrátil, MBA. Hosty v sídle společnosti přivítali statutární ředitel společnosti Ing. Štefan Mestický, výkonný ředitel Ing. Miroslav Fukan, ředitel Divize řídících systémů Ing. Jaroslav Kober a marketingový ředitel RNDr. Stanislav Koutný. Tématem a účelem návštěvy byl zájem ze strany vedení města Olomouce a OHK o bližší poznání společnosti OLTIS Group, která bezesporu patří k významným olomouckým firmám. Hosté byli seznámeni s historií a zaměřením firmy OLTIS Group, kam patří především vývoj informačních systémů (IS) pro dopravu, spedici a logistiku, přidružené IT služby a řešení evropských projektů v rámci výzkumu a vývoje železniční dopravy.
Při komentované prohlídce si hosté prohlédli naše sídlo, nahlédli do datacentra (součást kritické infrastruktury státu) a byli informováni o povaze činnosti pracoviště nepřetržitého provozu ServiceDesk. Hosté se o vše živě zajímali a brzy se rozvinula diskuse o tématech spojených s naší činností. Na závěr návštěvy došlo k vzájemné dohodě, že se pokusíme nalézt průnik ve spolupráci na projektu Smart City.

Velmi nás potěšil komentář pana primátora na jeho FB stránce
„Mezi nejlepší technologická pracoviště nejen v tuzemských poměrech patří olomoucká společnost Oltis Group. Firma, která ani přes velkou expanzi nikdy neopustila své „rodné město“, a tak poskytuje a řídí IT systémy pro hromadnou dopravu na silnici i na železnici, spedici a logistiku v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku stále z Olomouce. Její výzkumné projekty se navíc mohou brzy protnout s agendou Olomouce coby Smart City. Já jsem se ovšem s firmou, do jejíhož sídla nás dnes s kolegy z magistrátu pozvali, seznámil nikoliv skrze jejich sofistikované řídicí systémy, ale díky jejich sociálnímu cítění. Zástupci firmy se nám totiž v dubnu sami nabídli s tím, že prostřednictvím města darovali zdravotníkům stovky velmi účinných roušek ze speciální nano textilie. A to není zdaleka všechno – pomáhají charitě, spolupracují s chráněnými dílnami, podporují dětské vesničky, přispívají na rehabilitaci zdravotně handicapovaných… Firem, které mají kromě tahu na branku a podnikatelské dravosti i sociální odpovědnost a není jim fuk, co se kolem nich děje, si vážím, a proto mě dnešní pozvání potěšilo dvojnásob. 👍“
Zdroj: olomouc.eu