Facebook Twotter LinkedIn

Dne 4. 6. 2020 navštívila společnost OLTIS Group delegace Magistrátu města Olomouce ve složení pan primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, náměstek primátora Mgr. Matouš Pelikán, vedoucí Odboru strategie a řízení Ing. Zdeněk Bogoč, z téhož odboru Ing. Martin Luňáček, dále vedoucí Oddělení strategického rozvoje Mgr. Dušan Struna a za Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu Mgr. Michal Folta. Návštěvy se také zúčastnil za Okresní hospodářskou komoru její předseda představenstva Bc. Vlastimil Navrátil, MBA. Hosty v sídle společnosti přivítali statutární ředitel společnosti Ing. Štefan Mestický, výkonný ředitel Ing. Miroslav Fukan, ředitel Divize řídících systémů Ing. Jaroslav Kober a marketingový ředitel RNDr. Stanislav Koutný. Tématem a účelem návštěvy byl zájem ze strany vedení města Olomouce a OHK o bližší poznání společnosti OLTIS Group, která bezesporu patří k významným olomouckým firmám. Hosté byli seznámeni s historií a zaměřením firmy OLTIS Group, kam patří především vývoj informačních systémů (IS) pro dopravu, spedici a logistiku, přidružené IT služby a řešení evropských projektů v rámci výzkumu a vývoje železniční dopravy.
Při komentované prohlídce si hosté prohlédli naše sídlo, nahlédli do datacentra (součást kritické infrastruktury státu) a byli informováni o povaze činnosti pracoviště nepřetržitého provozu ServiceDesk. Hosté se o vše živě zajímali a brzy se rozvinula diskuse o tématech spojených s naší činností. Na závěr návštěvy došlo k vzájemné dohodě, že se pokusíme nalézt průnik ve spolupráci na projektu Smart City.

Velmi nás potěšil komentář pana primátora na jeho FB stránce
„Mezi nejlepší technologická pracoviště nejen v tuzemských poměrech patří olomoucká společnost Oltis Group. Firma, která ani přes velkou expanzi nikdy neopustila své „rodné město“, a tak poskytuje a řídí IT systémy pro hromadnou dopravu na silnici i na železnici, spedici a logistiku v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku stále z Olomouce. Její výzkumné projekty se navíc mohou brzy protnout s agendou Olomouce coby Smart City. Já jsem se ovšem s firmou, do jejíhož sídla nás dnes s kolegy z magistrátu pozvali, seznámil nikoliv skrze jejich sofistikované řídicí systémy, ale díky jejich sociálnímu cítění. Zástupci firmy se nám totiž v dubnu sami nabídli s tím, že prostřednictvím města darovali zdravotníkům stovky velmi účinných roušek ze speciální nano textilie. A to není zdaleka všechno – pomáhají charitě, spolupracují s chráněnými dílnami, podporují dětské vesničky, přispívají na rehabilitaci zdravotně handicapovaných… Firem, které mají kromě tahu na branku a podnikatelské dravosti i sociální odpovědnost a není jim fuk, co se kolem nich děje, si vážím, a proto mě dnešní pozvání potěšilo dvojnásob. 👍“
Zdroj: olomouc.eu